Struktura komunikatu: Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych (camt.pmt.001.02)


Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CashParty- Płatnik (typ złożony)

Opis Instytucja wykonująca rozliczenie finansowe
Elementy

składowe
KDPWMmbId

CshAcct

AddtlInf{0,1}

ClntCd{0,1}

ClntAcct{0,1}

ClntInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CashParty" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClntCd" type="Max4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClntAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClntInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CashParty/KDPWMmbId- Kod płatnika (element)

Opis Kod płatnika
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="KDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CashParty/CshAcct- Kod IBAN konta płatnika (element)

Opis Numer konta pieniężnego płatnika w banku rozliczeniowym
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

CashParty/AddtlInf- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

CashParty/ClntCd- Kod klienta (element)

Opis Kod klienta
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="ClntCd" type="Max4Text" minOccurs="0" />

CashParty/ClntAcct- Numer konta pieniężnego klienta (element)

Opis Numer konta pieniężnego klienta
Typ IBAN
Źródło <xs:element name="ClntAcct" type="IBAN" minOccurs="0" />

CashParty/ClntInf- Informacje dotyczące klienta (element)

Opis Informacje dotyczące klienta
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="ClntInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zestawienie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

StsTp

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/StsTp- Status zleceń (prognoza/zrealizowane) (element)

Opis Status zleceń (prognoza/zrealizowane).
Typ StatementStatusCode
Źródło <xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" />

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=28

Źródło <xs:simpleType name="IBAN" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="28" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentDetails- Informacje dotyczące przelewu (typ złożony)

Opis Informacje dotyczące przelewu
Elementy

składowe
PmtId

PmtDt

OrdrTp

Amt

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PmtId" type="Max16TextCollapse" />

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="OrdrTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentDetails/PmtId- Identyfikator przelewu (element)

Opis Identyfikator przelewu nadany przez KDPW
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="PmtId" type="Max16TextCollapse" />

PaymentDetails/PmtDt- Data realizacji (element)

Opis Data realizacji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/OrdrTp- Kod tytułu zlecenia (element)

Opis Kod tytułu zlecenia w banku rozliczeniowym
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="OrdrTp" type="Max4Text" />

PaymentDetails/Amt- Wartość i kod waluty przelewu (element)

Opis Wartość i kod waluty przelewu
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="Amt" type="CurrencyAndAmount" />

PaymentDetails/AddtlInf- Tytuł przelewu (element)

Opis Tytuł przelewu
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

PaymentInformation- Informacje dotyczące przelewu (typ złożony)

Opis Informacje dotyczące przelewu
Elementy

składowe
Crdtr

Dbtr

PmtDtls

Źródło <xs:complexType name="PaymentInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Crdtr" type="CashParty" />

     <xs:element name="Dbtr" type="CashParty" />

     <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentInformation/Crdtr- Strona uznawana (element)

Opis Strona uznawana
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="Crdtr" type="CashParty" />

PaymentInformation/Dbtr- Strona obciążana (element)

Opis Strona obciążana
Typ CashParty
Źródło <xs:element name="Dbtr" type="CashParty" />

PaymentInformation/PmtDtls- Szczegółowe informacje dotyczące przelewu (element)

Opis Szczegółowe informacje dotyczące przelewu
Typ PaymentDetails
Źródło <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" />

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
camt.pmt.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="camt.pmt.001.02" type="camt.pmt.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/camt.pmt.001.02- Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych (element)

Opis Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych
Typ camt.pmt.001.02
Źródło <xs:element name="camt.pmt.001.02" type="camt.pmt.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

StatementStatusCode- Kody statusów zleceń (typ prosty)

Opis Kody statusów zleceń
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
FCST Prognoza
FINL Zlecenia zrealizowane
Źródło <xs:simpleType name="StatementStatusCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="FCST" />

     <xs:enumeration value="FINL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

camt.pmt.001.02- Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych (typ złożony)

Opis Zestawienie płatności w bankach rozliczeniowych
Elementy

składowe
GnlInf

PmtInf{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="camt.pmt.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

camt.pmt.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

camt.pmt.001.02/PmtInf- Przelew pieniężny (element)

Opis Przelew pieniężny
Typ PaymentInformation
Źródło <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />