Struktura komunikatu: System rekompensat - powiadomienie do uczestnika (cpss.ntf.001.01)


System rekompensat - powiadomienie do uczestnika.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

AssetClass- Rodzaj aktywów (typ prosty)

Opis Rodzaj aktywów
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CASH Środki pieniężne
FINS Instrumenty finansowe
Źródło <xs:simpleType name="AssetClass" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CASH" />

     <xs:enumeration value="FINS" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FreeText10- Dowolny tekst (typ złożony)

Opis Dowolny tekst
Elementy

składowe
TxtLn{1,10}

Źródło <xs:complexType name="FreeText10" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TxtLn" type="Max35Text" maxOccurs="10" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FreeText10/TxtLn- Linia tekstu (element)

Opis Linia tekstu
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="TxtLn" type="Max35Text" maxOccurs="10" />

FreeText30- Dowolny tekst (typ złożony)

Opis Dowolny tekst
Elementy

składowe
TxtLn{1,30}

Źródło <xs:complexType name="FreeText30" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TxtLn" type="Max35Text" maxOccurs="30" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FreeText30/TxtLn- Linia tekstu (element)

Opis Linia tekstu
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="TxtLn" type="Max35Text" maxOccurs="30" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM nowe powiadomienie
REPL Aktualizacja powiadomienia
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="REPL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
cpss.ntf.001.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="cpss.ntf.001.01" type="cpss.ntf.001.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/cpss.ntf.001.01- System rekompensat - deklaracja wpłat (element)

Opis System rekompensat - deklaracja wpłat
Typ cpss.ntf.001.01
Źródło <xs:element name="cpss.ntf.001.01" type="cpss.ntf.001.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
PvsRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/PvsRef- Referencja do poprzedniego komunikatu (element)

Opis Referencja do poprzedniego komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PvsRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

NotificationDetails- Szczegóły powiadomień (typ złożony)

Opis Szczegóły powiadomień
Elementy

składowe
NtfTp

AddtnlInf{0,1}

OvrPmt{0,1}

StrtyPmt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="NotificationDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="NtfTp" type="NotificationType" />

     <xs:element name="AddtnlInf" type="FreeText10" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OvrPmt" type="OverPayment" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StrtyPmt" type="StatutoryPayment" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

NotificationDetails/NtfTp- Typ powiadomienia (element)

Opis Typ powiadomienia
Typ NotificationType
Źródło <xs:element name="NtfTp" type="NotificationType" />

NotificationDetails/AddtnlInf- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ FreeText10
Źródło <xs:element name="AddtnlInf" type="FreeText10" minOccurs="0" />

NotificationDetails/OvrPmt- Informacja o nadwyżkach (element)

Opis Informacja o nadwyżkach
Typ OverPayment
Źródło <xs:element name="OvrPmt" type="OverPayment" minOccurs="0" />

NotificationDetails/StrtyPmt- Szczegóły wypłat środków na cele ustawowe (element)

Opis Szczegóły wypłat środków na cele ustawowe
Typ StatutoryPayment
Źródło <xs:element name="StrtyPmt" type="StatutoryPayment" minOccurs="0" />

NotificationType- Typ powiadomienia (typ prosty)

Opis Typ powiadomienia
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
LACK Brak deklaracji wpłat
EVLK Brak deklaracji z wartością aktywów za 11 miesięcy
OVER Nadwyżka
BLCK Wstrzymanie zwrotu nadwyżek
TIME Zbliżający się termin wpłaty
SHRT Niedopłata
STRY Informacja o wydatkowanych kwotach na cele ustawowe
Źródło <xs:simpleType name="NotificationType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="LACK" />

     <xs:enumeration value="EVLK" />

     <xs:enumeration value="OVER" />

     <xs:enumeration value="BLCK" />

     <xs:enumeration value="TIME" />

     <xs:enumeration value="SHRT" />

     <xs:enumeration value="STRY" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OverPayment- Informacja o nadwyżkach (typ złożony)

Opis Informacja o nadwyżkach
Elementy

składowe
Nm

SttlmtDt

RfndAmt{0,1}

OvrPmtDtls

AddtnlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OverPayment" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Nm" type="Max16Text" />

     <xs:element name="SttlmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="RfndAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OvrPmtDtls" type="OverPaymentDetails" />

     <xs:element name="AddtnlInf" type="FreeText30" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OverPayment/Nm- Numer ustalenia nadwyżki (element)

Opis Numer ustalenia nadwyżki
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="Nm" type="Max16Text" />

OverPayment/SttlmtDt- Data rozliczenia nadwyżki (element)

Opis Data rozliczenia nadwyżki
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="SttlmtDt" type="ISODate" />

OverPayment/RfndAmt- Wysokość nadwyżki (element)

Opis Wysokość nadwyżki
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="RfndAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

OverPayment/OvrPmtDtls- Szczegóły nadwyżek (element)

Opis Szczegóły nadwyżek
Typ OverPaymentDetails
Źródło <xs:element name="OvrPmtDtls" type="OverPaymentDetails" />

OverPayment/AddtnlInf- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ FreeText30
Źródło <xs:element name="AddtnlInf" type="FreeText30" minOccurs="0" />

OverPaymentDetails- Szczegóły nadwyżek (typ złożony)

Opis Szczegóły nadwyżek
Elementy

składowe
OverPmtLst{1,2}

Źródło <xs:complexType name="OverPaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OverPmtLst" type="OverPaymentList" minOccurs="1" maxOccurs="2" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OverPaymentDetails/OverPmtLst- Szczegóły nadwyżki (element)

Opis Szczegóły nadwyżki
Typ OverPaymentList
Źródło <xs:element name="OverPmtLst" type="OverPaymentList" minOccurs="1" maxOccurs="2" />

OverPaymentList- Szczegóły nadwyżkit (typ złożony)

Opis Szczegóły nadwyżki
Elementy

składowe
AsstClss

PmtBal

OverPmtAmt{0,1}

OverPmtOut{0,1}

OverPmtIn{0,1}

LeftPmtAmt{0,1}

PmtSuspn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OverPaymentList" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AsstClss" type="AssetClass" />

     <xs:element name="PmtBal" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="OverPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OverPmtOut" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OverPmtIn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LeftPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PmtSuspn" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OverPaymentList/AsstClss- Rodzaj aktywów (element)

Opis Rodzaj aktywów
Typ AssetClass
Źródło <xs:element name="AsstClss" type="AssetClass" />

OverPaymentList/PmtBal- Stan wpłat (element)

Opis Stan wpłat
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="PmtBal" type="CurrencyAndAmount" />

OverPaymentList/OverPmtAmt- Wysokość nadwyżki (element)

Opis Wysokość nadwyżki
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="OverPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

OverPaymentList/OverPmtOut- Kwota nadwyżki przekazana na poczet wpłat raty do innego rodzaju aktywów (element)

Opis Kwota nadwyżki przekazana na poczet wpłat raty do innego rodzaju aktywów
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="OverPmtOut" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

OverPaymentList/OverPmtIn- Kwota nadwyżki z innego rodzaju aktywów zaliczona na poczet wpłat najbliższej raty (element)

Opis Kwota nadwyżki z innego rodzaju aktywów zaliczona na poczet wpłat najbliższej raty
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="OverPmtIn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

OverPaymentList/LeftPmtAmt- Do wpłaty po uwzględnieniu nadwyżki (element)

Opis Do wpłaty po uwzględnieniu nadwyżki
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="LeftPmtAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

OverPaymentList/PmtSuspn- Zawieszenie wpłat (element)

Opis Zawieszenie wpłat
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="PmtSuspn" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

Period- Okres (typ złożony)

Opis Okres
Elementy

składowe
FrDt

ToDt

Źródło <xs:complexType name="Period" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="ToDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Period/FrDt- Początek okresu (element)

Opis Początek okresu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FrDt" type="ISODate" />

Period/ToDt- Koniec okresu (element)

Opis Koniec okresu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ToDt" type="ISODate" />

StatutoryPayment- Szczegóły wypłat środków na cele ustawowe (typ złożony)

Opis Szczegóły wypłat środków na cele ustawowe
Elementy

składowe
StryPrd

StrtyPmtDtls

BalAftrPmt

PrftAftrPmt

AddtnlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="StatutoryPayment" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StryPrd" type="Period" />

     <xs:element name="StrtyPmtDtls" type="StatutoryPaymentDetails" />

     <xs:element name="BalAftrPmt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="PrftAftrPmt" type="CurrencyAndAmount" />

     <xs:element name="AddtnlInf" type="FreeText30" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

StatutoryPayment/StryPrd- Okres, za który przekazywane są informacje (element)

Opis Okres, za który przekazywane są informacje
Typ Period
Źródło <xs:element name="StryPrd" type="Period" />

StatutoryPayment/StrtyPmtDtls- Szczegóły wypłaty środków na cele ustawowe (element)

Opis Szczegóły wypłaty środków na cele ustawowe
Typ StatutoryPaymentDetails
Źródło <xs:element name="StrtyPmtDtls" type="StatutoryPaymentDetails" />

StatutoryPayment/BalAftrPmt- Stan wpłat w systemie rekompensat po realizacji płatności (element)

Opis Stan wpłat w systemie rekompensat po realizacji płatności
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="BalAftrPmt" type="CurrencyAndAmount" />

StatutoryPayment/PrftAftrPmt- Stan pożytków systemu rekompensat po realizacji płatności (element)

Opis Stan pożytków systemu rekompensat po realizacji płatności
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="PrftAftrPmt" type="CurrencyAndAmount" />

StatutoryPayment/AddtnlInf- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ FreeText30
Źródło <xs:element name="AddtnlInf" type="FreeText30" minOccurs="0" />

StatutoryPaymentDetails- Szczegóły wypłat środków na cele ustawowe (typ złożony)

Opis Szczegóły wypłat środków na cele ustawowe
Elementy

składowe
StrtyPmtLst{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="StatutoryPaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StrtyPmtLst" type="StatutoryPaymentList" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

StatutoryPaymentDetails/StrtyPmtLst- Szczegóły wypłaty środków na cele ustawowe (element)

Opis Szczegóły wypłaty środków na cele ustawowe
Typ StatutoryPaymentList
Źródło <xs:element name="StrtyPmtLst" type="StatutoryPaymentList" maxOccurs="unbounded" />

StatutoryPaymentList- Szczegóły wypłat środków na cele ustawowe (typ złożony)

Opis Szczegóły wypłat środków na cele ustawowe
Elementy

składowe
PmtDt

PmtFrBal{0,1}

PmtFrPrft{0,1}

Źródło <xs:complexType name="StatutoryPaymentList" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtFrBal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PmtFrPrft" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

StatutoryPaymentList/PmtDt- Data płatności (element)

Opis Data płatności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

StatutoryPaymentList/PmtFrBal- Kwota płatności z wpłat do systemu rekompensat (element)

Opis Kwota płatności z wpłat do systemu rekompensat
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="PmtFrBal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

StatutoryPaymentList/PmtFrPrft- Kwota płatności z pożytków systemu rekompensat (element)

Opis Kwota płatności z pożytków systemu rekompensat
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="PmtFrPrft" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

cpss.ntf.001.01- System rekompensat - powiadomienie do uczestnika (typ złożony)

Opis System rekompensat - powiadomienie do uczestnika
Elementy

składowe
GnlInf

NtfDtls

Źródło <xs:complexType name="cpss.ntf.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="NtfDtls" type="NotificationDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

cpss.ntf.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

cpss.ntf.001.01/NtfDtls- Szczegóły powiadomień (element)

Opis Szczegóły powiadomień
Typ NotificationDetails
Źródło <xs:element name="NtfDtls" type="NotificationDetails" />