Struktura komunikatu: Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych (dscl.cnc.001.01)


Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych

Document- Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych (element)

Opis Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

AccountDetails- Informacje dotyczące konta (typ złożony)

Opis Informacje dotyczące konta
Elementy

składowe
SfkpgAcct

AcctOwnr{0,1}

SfkpgPlc{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AccountDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SfkpgAcct" type="Max16Text" />

     <xs:element name="AcctOwnr" type="PartyIdentification51Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="SfkpgPlc" type="SafekeepingPlaceFormat5Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AccountDetails/SfkpgAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SfkpgAcct" type="Max16Text" />

AccountDetails/AcctOwnr- Właściciel konta (element)

Opis Właściciel konta
Typ PartyIdentification51Choice
Źródło <xs:element name="AcctOwnr" type="PartyIdentification51Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

AccountDetails/SfkpgPlc- Miejsce zdeponowania papierów wartościowych (element)

Opis Miejsce zdeponowania papierów wartościowych
Typ SafekeepingPlaceFormat5Choice
Źródło <xs:element name="SfkpgPlc" type="SafekeepingPlaceFormat5Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

BeneficialOwnerDetails- Dane beneficjenta (typ złożony)

Opis Dane beneficjenta
Elementy

składowe
OwnrId

Źródło <xs:complexType name="BeneficialOwnerDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OwnrId" type="PartyIdentification51Choice" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BeneficialOwnerDetails/OwnrId- Numer identyfikacyjny uprawnionego nadawany przez uczestnika (element)

Opis Numer identyfikacyjny uprawnionego nadawany przez uczestnika
Typ PartyIdentification51Choice
Źródło <xs:element name="OwnrId" type="PartyIdentification51Choice" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CorporateActionGeneralInformation- Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym (typ złożony)

Opis Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym
Elementy

składowe
CorpActnEvtId

EvtTp

FinInstrmId

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CorpActnEvtId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="EvtTp" type="GenericIdentification20" />

     <xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionGeneralInformation/CorpActnEvtId- Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW (element)

Opis Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CorpActnEvtId" type="Max16Text" />

CorporateActionGeneralInformation/EvtTp- Kod zdarzenia (element)

Opis Kod zdarzenia CA. Pole obowiązkowe. Przykładowa wartość: WTRC – Withholding Tax Relief Certification.
Typ GenericIdentification20
Źródło <xs:element name="EvtTp" type="GenericIdentification20" />

CorporateActionGeneralInformation/FinInstrmId- Kod instrumentu finansowego (element)

Opis Kod instrumentu finansowego
Typ SecurityIdentification14
Źródło <xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
DsclInstrCxlReq

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DsclInstrCxlReq" type="DisclosureCancellation" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/DsclInstrCxlReq- Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych (element)

Opis Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych
Typ DisclosureCancellation
Źródło <xs:element name="DsclInstrCxlReq" type="DisclosureCancellation" />

GenericIdentification20- Identyfikacja (typ złożony)

Opis Identyfikacja
Elementy

składowe
Cd

Źródło <xs:complexType name="GenericIdentification20" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Cd" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GenericIdentification20/Cd- Identyfikator (element)

Opis Identyfikator
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="Cd" type="Code4Text" />

GenericIdentification24- Identyfikacja (typ złożony)

Opis Identyfikacja
Elementy

składowe
Id

Issr

Źródło <xs:complexType name="GenericIdentification24" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="Max35Text" />

     <xs:element name="Issr" type="Max4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GenericIdentification24/Id- Identyfikator (element)

Opis Identyfikator
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="Id" type="Max35Text" />

GenericIdentification24/Issr- Podmiot nadający kod identyfikator (element)

Opis Podmiot nadający identyfikator
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="Issr" type="Max4Text" />

InstructionIdentification- Identyfikator komunikatu instrukcji (typ złożony)

Opis Identyfikator komunikatu instrukcji
Elementy

składowe
Id

Źródło <xs:complexType name="InstructionIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

InstructionIdentification/Id- Identyfikator komunikatu instrukcji (element)

Opis Identyfikator komunikatu instrukcji
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="Id" type="Max16Text" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=1

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max1Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="1" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=34

Źródło <xs:simpleType name="Max34Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="34" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max50Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 50 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=50

Źródło <xs:simpleType name="Max50Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="50" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PartyIdentification51Choice- Identyfikacja podmiotu (typ złożony)

Opis Identyfikacja podmiotu
Elementy

składowe
PrtryId

Źródło <xs:complexType name="PartyIdentification51Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrtryId" type="GenericIdentification24" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PartyIdentification51Choice/PrtryId- Oznaczenie własne (element)

Opis Oznaczenie własne
Typ GenericIdentification24
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="GenericIdentification24" />

SafekeepingPlaceFormat5Choice- Miejsce zdeponowania papierów wartościowych (typ złożony)

Opis Miejsce zdeponowania papierów wartościowych
Elementy

składowe
TpAndId

Źródło <xs:complexType name="SafekeepingPlaceFormat5Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TpAndId" type="SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SafekeepingPlaceFormat5Choice/TpAndId- Miejsce zdeponowania papierów wartościowych (element)

Opis Miejsce zdeponowania papierów wartościowych
Typ SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1
Źródło <xs:element name="TpAndId" type="SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1" />

SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1- Miejsce zdeponowania papierów wartościowych (typ złożony)

Opis Miejsce zdeponowania papierów wartościowych
Elementy

składowe
SfkpgPlcTp

Id

Źródło <xs:complexType name="SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SfkpgPlcTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Id" type="BICIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1/SfkpgPlcTp- Rodzaj podmiotu (element)

Opis Rodzaj podmiotu (np. NCSD)
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="SfkpgPlcTp" type="Code4Text" />

SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1/Id- Kod BIC (element)

Opis Kod BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="Id" type="BICIdentifier" />

SecurityIdentification14- Szczegóły operacji (typ złożony)

Opis Szczegóły operacji
Elementy

składowe
ISIN{1,1}

Desc{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentification14" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentification14/ISIN- Kod ISIN instrumentu finansowego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

SecurityIdentification14/Desc- Opis (element)

Opis Opis
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

UnderlyingSecurity- Informacje o papierze (typ złożony)

Opis Informacje o papierze
Elementy

składowe
ISIN

Źródło <xs:complexType name="UnderlyingSecurity" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UnderlyingSecurity/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

DisclosureCancellation- Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych (typ złożony)

Opis Wycofanie komunikatu z danymi uprawnionych
Elementy

składowe
InstrId

CorpActnGnlInf{0,1}

AcctDtls{0,1}

BnfclOwnrDtls

Źródło <xs:complexType name="DisclosureCancellation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrId" type="InstructionIdentification" />

     <xs:element name="CorpActnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BnfclOwnrDtls" type="BeneficialOwnerDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DisclosureCancellation/InstrId- Identyfikator komunikatu instrukcji (element)

Opis Identyfikator komunikatu instrukcji
Typ InstructionIdentification
Źródło <xs:element name="InstrId" type="InstructionIdentification" />

DisclosureCancellation/CorpActnGnlInf- Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym (element)

Opis Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym
Typ CorporateActionGeneralInformation
Źródło <xs:element name="CorpActnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" minOccurs="0" />

DisclosureCancellation/AcctDtls- Informacje dotyczące konta (element)

Opis Informacje dotyczące konta
Typ AccountDetails
Źródło <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" minOccurs="0" />

DisclosureCancellation/BnfclOwnrDtls- Identyfikacja uprawnionego (element)

Opis Identyfikacja uprawnionego.
Typ BeneficialOwnerDetails
Źródło <xs:element name="BnfclOwnrDtls" type="BeneficialOwnerDetails" />