Struktura komunikatu: Dane uprawnionych z papierów wartościowych (dscl.ins.001.01)


Dane uprawnionych z papierów wartościowych

Document- Dane uprawnionych z papierów wartościowych (element)

Opis Dane uprawnionych z papierów wartościowych
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

AccountDetails- Informacje dotyczące konta (typ złożony)

Opis Informacje dotyczące konta
Elementy

składowe
SfkpgAcct

AcctOwnr{0,1}

SfkpgPlc{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AccountDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SfkpgAcct" type="Max16Text" />

     <xs:element name="AcctOwnr" type="PartyIdentification51Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="SfkpgPlc" type="SafekeepingPlaceFormat5Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AccountDetails/SfkpgAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SfkpgAcct" type="Max16Text" />

AccountDetails/AcctOwnr- Właściciel konta (element)

Opis Właściciel konta
Typ PartyIdentification51Choice
Źródło <xs:element name="AcctOwnr" type="PartyIdentification51Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

AccountDetails/SfkpgPlc- Miejsce zdeponowania papierów wartościowych (element)

Opis Miejsce zdeponowania papierów wartościowych
Typ SafekeepingPlaceFormat5Choice
Źródło <xs:element name="SfkpgPlc" type="SafekeepingPlaceFormat5Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

AdditionalOwnerIdentification- Dane adresowe (typ złożony)

Opis Dane adresowe
Elementy

składowe
DtAndPlcOfBirth{0,1}

BirthTitl{0,1}

BirthFrstNm{0,1}

BirthNm{0,1}

MothFrstNm{0,1}

MothMdnNm{0,1}

FathFrstNm{0,1}

FathNm{0,1}

Gndr{0,1}

DmclCtry{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AdditionalOwnerIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DtAndPlcOfBirth" type="DateAndPlaceOfBirth" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BirthTitl" type="Max5Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BirthFrstNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BirthNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MothFrstNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MothMdnNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FathFrstNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FathNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Gndr" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DmclCtry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AdditionalOwnerIdentification/DtAndPlcOfBirth- Data i miejsce urodzenia (element)

Opis Data i miejsce urodzenia
Typ DateAndPlaceOfBirth
Źródło <xs:element name="DtAndPlcOfBirth" type="DateAndPlaceOfBirth" minOccurs="0" />

AdditionalOwnerIdentification/BirthTitl- Tytuł uprawnionego w momencie urodzenia (element)

Opis Tytuł uprawnionego w momencie urodzenia
Typ Max5Text
Źródło <xs:element name="BirthTitl" type="Max5Text" minOccurs="0" />

AdditionalOwnerIdentification/BirthFrstNm- Imię uprawnionego w momencie urodzenia (element)

Opis Imię uprawnionego w momencie urodzenia
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="BirthFrstNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

AdditionalOwnerIdentification/BirthNm- Nazwisko uprawnionego w momencie urodzenia (element)

Opis Nazwisko uprawnionego w momencie urodzenia
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="BirthNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

AdditionalOwnerIdentification/MothFrstNm- Imię matki (element)

Opis Imię matki
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="MothFrstNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

AdditionalOwnerIdentification/MothMdnNm- Nazwisko panieńskie matki (element)

Opis Nazwisko panieńskie matki
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="MothMdnNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

AdditionalOwnerIdentification/FathFrstNm- Imię ojca (element)

Opis Imię ojca
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="FathFrstNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

AdditionalOwnerIdentification/FathNm- Nazwisko ojca (element)

Opis Nazwisko ojca
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="FathNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

AdditionalOwnerIdentification/Gndr- Płeć uprawnionego (element)

Opis Płeć uprawnionego. Możliwe wartości: 1 – Mężczyzna, 2 – Kobieta.
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="Gndr" type="Max1Text" minOccurs="0" />

AdditionalOwnerIdentification/DmclCtry- Kraj rezydencji uprawnionego (element)

Opis Kraj rezydencji uprawnionego
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="DmclCtry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

Address- Adres (typ złożony)

Opis Adres
Elementy

składowe
AdrTp

Ctry

TwnNm

StrtNm{0,1}

BldgNb{0,1}

FltNb{0,1}

CtrySubDvsn{0,1}

CtyNm{0,1}

DstrctNm{0,1}

PstCd

PstOffc{0,1}

POBox{0,1}

AdrLine{0,5}

Źródło <xs:complexType name="Address" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AdrTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" />

     <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" />

     <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BldgNb" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FltNb" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CtrySubDvsn" type="Max35Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CtyNm" type="Max35Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DstrctNm" type="Max35Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" />

     <xs:element name="PstOffc" type="Max70Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="POBox" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="5" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Address/AdrTp- Typ adresu (element)

Opis Typ adresu. Pole obowiązkowe. Możliwe wartości: ADDR – Postal (Adres uprawnionego), MLTO – Mail to (Adres korespondencyjny).
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="AdrTp" type="Code4Text" />

Address/Ctry- Kraj (element)

Opis Kraj
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" />

Address/TwnNm- Miasto / Miejscowość (element)

Opis Miasto / Miejscowość
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="TwnNm" type="Max35Text" />

Address/StrtNm- Ulica (element)

Opis Ulica
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="StrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0" />

Address/BldgNb- Numer budynku (element)

Opis Numer budynku
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="BldgNb" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Address/FltNb- Numer lokalu (element)

Opis Numer lokalu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="FltNb" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Address/CtrySubDvsn- Województwo (element)

Opis Województwo
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="CtrySubDvsn" type="Max35Text" minOccurs="0" />

Address/CtyNm- Powiat (element)

Opis Powiat
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="CtyNm" type="Max35Text" minOccurs="0" />

Address/DstrctNm- Gmina (element)

Opis Gmina
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="DstrctNm" type="Max35Text" minOccurs="0" />

Address/PstCd- Kod pocztowy (element)

Opis Kod pocztowy
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PstCd" type="Max16Text" />

Address/PstOffc- Poczta (element)

Opis Poczta
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="PstOffc" type="Max70Text" minOccurs="0" />

Address/POBox- Numer skrytki pocztowej (element)

Opis Numer skrytki pocztowej
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="POBox" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Address/AdrLine- Dodatkowe informacje adresowe (element)

Opis Dodatkowe informacje adresowe
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="AdrLine" type="Max70Text" minOccurs="0" maxOccurs="5" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

BeneficialOwnerDetails- Dane beneficjenta (typ złożony)

Opis Dane beneficjenta
Elementy

składowe
OwnrId

BnfclOwnrTp

LglNttyIdr{0,1}

NmAndAdr{0,1}

AddtlOwnrId{0,1}

OwnrTaxId{0,1}

OwndScties{0,1}

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="BeneficialOwnerDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OwnrId" type="PartyIdentification51Choice" />

     <xs:element name="BnfclOwnrTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="LglNttyIdr" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NmAndAdr" type="NameAndAddress" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlOwnrId" type="AdditionalOwnerIdentification" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OwnrTaxId" type="TaxIdentification" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OwndScties" type="OwnedSecurities" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="FreeText" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

BeneficialOwnerDetails/OwnrId- Numer identyfikacyjny uprawnionego nadawany przez uczestnika (element)

Opis Numer identyfikacyjny uprawnionego nadawany przez uczestnika
Typ PartyIdentification51Choice
Źródło <xs:element name="OwnrId" type="PartyIdentification51Choice" />

BeneficialOwnerDetails/BnfclOwnrTp- Typ uprawnionego (element)

Opis Typ uprawnionego. Pole obowiązkowe. Możliwe wartości: PHYS – Osoba fizyczna, LEGL – Osoba prawna.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="BnfclOwnrTp" type="Code4Text" />

BeneficialOwnerDetails/LglNttyIdr- Kod LEI uprawnionego (element)

Opis Kod LEI uprawnionego. Pole opcjonalne, wypełniane jeśli pole BnfclOwnrTp = LEGL i kod LEI uprawnionego jest znany uczestnikowi.
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="LglNttyIdr" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/NmAndAdr- Adres (element)

Opis Adres
Typ NameAndAddress
Źródło <xs:element name="NmAndAdr" type="NameAndAddress" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/AddtlOwnrId- Dane dodatkowe (element)

Opis Dane dodatkowe
Typ AdditionalOwnerIdentification
Źródło <xs:element name="AddtlOwnrId" type="AdditionalOwnerIdentification" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/OwnrTaxId- Dane podatkowe (element)

Opis Dane podatkowe
Typ TaxIdentification
Źródło <xs:element name="OwnrTaxId" type="TaxIdentification" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/OwndScties- Liczba posiadanych instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba posiadanych instrumentów finansowych
Typ OwnedSecurities
Źródło <xs:element name="OwndScties" type="OwnedSecurities" minOccurs="0" />

BeneficialOwnerDetails/AddtlInf- Dane współwłaścicieli (element)

Opis Dane współwłaścicieli
Typ FreeText
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="FreeText" minOccurs="0" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CorporateActionGeneralInformation- Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym (typ złożony)

Opis Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym
Elementy

składowe
CorpActnEvtId

EvtTp

UndrlygScty

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CorpActnEvtId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="EvtTp" type="GenericIdentification20" />

     <xs:element name="UndrlygScty" type="FinancialInstrumentAttributes43" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionGeneralInformation/CorpActnEvtId- Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW (element)

Opis Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CorpActnEvtId" type="Max16Text" />

CorporateActionGeneralInformation/EvtTp- Kod zdarzenia (element)

Opis Kod zdarzenia CA. Pole obowiązkowe. Przykładowa wartość: WTRC – Withholding Tax Relief Certification.
Typ GenericIdentification20
Źródło <xs:element name="EvtTp" type="GenericIdentification20" />

CorporateActionGeneralInformation/UndrlygScty- Kod instrumentu finansowego (element)

Opis Kod instrumentu finansowego
Typ FinancialInstrumentAttributes43
Źródło <xs:element name="UndrlygScty" type="FinancialInstrumentAttributes43" />

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DateAndPlaceOfBirth- Dane adresowe (typ złożony)

Opis Dane adresowe
Elementy

składowe
BirthDt{0,1}

CtryOfBirth{0,1}

PlcOfBirth{0,1}

Źródło <xs:complexType name="DateAndPlaceOfBirth" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BirthDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CtryOfBirth" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PlcOfBirth" type="Max35Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndPlaceOfBirth/BirthDt- Data urodzenia (element)

Opis Data urodzenia. Pole obowiązkowe w przypadku osób fizycznych.
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="BirthDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

DateAndPlaceOfBirth/CtryOfBirth- Kraj urodzenia (element)

Opis Kraj urodzenia. Pole obowiązkowe w przypadku osób fizycznych.
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="CtryOfBirth" type="CountryCode" minOccurs="0" />

DateAndPlaceOfBirth/PlcOfBirth- Miasto / Miejscowość urodzenia (element)

Opis Miasto / Miejscowość urodzenia. Pole obowiązkowe w przypadku osób fizycznych.
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="PlcOfBirth" type="Max35Text" minOccurs="0" />

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
DsclInstr

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DsclInstr" type="DisclosureInstruction" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/DsclInstr- Dane uprawnionych z papierów wartościowych (element)

Opis Dane uprawnionych z papierów wartościowych
Typ DisclosureInstruction
Źródło <xs:element name="DsclInstr" type="DisclosureInstruction" />

FinancialInstrumentAttributes43- Identyfikacja instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Elementy

składowe
FinInstrmId

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentAttributes43" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentAttributes43/FinInstrmId- Identyfikator instrumentu finansowego (element)

Opis Identyfikator instrumentu finansowego
Typ SecurityIdentification14
Źródło <xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Unit" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Unit
Źródło <xs:element name="Unit" type="Unit" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

FinancialInstrumentQuantityChoice- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Qty

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantityChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantityChoice/Qty- Liczba instrumentów (element)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="Qty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

ForeignIdType- Rodzaj identyfikacji zagranicznej (typ prosty)

Opis Rodzaj identyfikacji zagranicznej
Typ Pochodna typu: xs:byte
Format
Kod Opis
1 numer identyfikacyjny TIN
2 numer ubezpieczeniowy
3 paszport
4 urzędowy dokument stwierdzający tożsamość
8 inny rodzaj identyfikacji podatkowej
9 inny dokument potwierdzający tożsamość
Źródło <xs:simpleType name="ForeignIdType" >

   <xs:restriction base="xs:byte" >

     <xs:enumeration value="1" />

     <xs:enumeration value="2" />

     <xs:enumeration value="3" />

     <xs:enumeration value="4" />

     <xs:enumeration value="8" />

     <xs:enumeration value="9" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

FreeText- Dowolny tekst (typ złożony)

Opis Dowolny tekst
Elementy

składowe
AddtlTxt{1,25}

Źródło <xs:complexType name="FreeText" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AddtlTxt" type="Max350Text" maxOccurs="25" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FreeText/AddtlTxt- Linia tekstu (element)

Opis Linia tekstu
Typ Max350Text
Źródło <xs:element name="AddtlTxt" type="Max350Text" maxOccurs="25" />

GenericIdentification20- Identyfikacja (typ złożony)

Opis Identyfikacja
Elementy

składowe
Cd

Źródło <xs:complexType name="GenericIdentification20" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Cd" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GenericIdentification20/Cd- Identyfikator (element)

Opis Identyfikator
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="Cd" type="Code4Text" />

GenericIdentification24- Identyfikacja (typ złożony)

Opis Identyfikacja
Elementy

składowe
Id

Issr

Źródło <xs:complexType name="GenericIdentification24" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="Max35Text" />

     <xs:element name="Issr" type="Max4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GenericIdentification24/Id- Identyfikator (element)

Opis Identyfikator
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="Id" type="Max35Text" />

GenericIdentification24/Issr- Podmiot nadający kod identyfikator (element)

Opis Podmiot nadający identyfikator
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="Issr" type="Max4Text" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
DsclTp

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DsclTp" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/DsclTp- Typ komunikatu (element)

Opis Typ komunikatu. Wartości: NEWM – Nowe ujawnienie, REPL – Aktualizacja danych, ADDT – Ujawnienie uzupełniające dot. CA. ADDT stosowane, jeśli uprawniony jest już zidentyfikowany w systemie kdpw_stream, a obsługa wskazanego w komunikacie zdarzenia CA wymaga przesłania informacji zawartych w sekcji OwndScties.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="DsclTp" type="Code4Text" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=1

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max1Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="1" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=10

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max10Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="10" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max5Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 5 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=5

Źródło <xs:simpleType name="Max5Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="5" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=10

Źródło <xs:simpleType name="Max10Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="10" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=11

Źródło <xs:simpleType name="Max11Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="11" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max15Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 15 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=15

Źródło <xs:simpleType name="Max15Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="15" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max20Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 20 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=20

Źródło <xs:simpleType name="Max20Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="20" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max30Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 30 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=30

Źródło <xs:simpleType name="Max30Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="30" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=34

Źródło <xs:simpleType name="Max34Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="34" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max50Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 50 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=50

Źródło <xs:simpleType name="Max50Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="50" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max70Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 70 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=70

Źródło <xs:simpleType name="Max70Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="70" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max240Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 240 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=240

Źródło <xs:simpleType name="Max240Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="240" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max350Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 350 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=350

Źródło <xs:simpleType name="Max350Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="350" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

NameAndAddress- Dane adresowe (typ złożony)

Opis Dane adresowe
Elementy

składowe
Titl{0,1}

FrstNm{0,1}

LastNm{0,1}

FullNm{0,1}

ShrtNm{0,1}

Adr{0,2}

Źródło <xs:complexType name="NameAndAddress" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Titl" type="Max5Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FrstNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LastNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FullNm" type="Max240Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ShrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Adr" type="Address" minOccurs="0" maxOccurs="2" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

NameAndAddress/Titl- Tytuł uprawnionego (element)

Opis Tytuł uprawnionego
Typ Max5Text
Źródło <xs:element name="Titl" type="Max5Text" minOccurs="0" />

NameAndAddress/FrstNm- Imię (element)

Opis Imię
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="FrstNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

NameAndAddress/LastNm- Nazwisko (element)

Opis Nazwisko
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="LastNm" type="Max50Text" minOccurs="0" />

NameAndAddress/FullNm- Nazwa pełna (element)

Opis Nazwa pełna. Pole wypełniane w przypadku osób prawnych
Typ Max240Text
Źródło <xs:element name="FullNm" type="Max240Text" minOccurs="0" />

NameAndAddress/ShrtNm- Nazwa skrócona (element)

Opis Nazwa skrócona. Pole wypełniane w przypadku osób prawnych
Typ Max70Text
Źródło <xs:element name="ShrtNm" type="Max70Text" minOccurs="0" />

NameAndAddress/Adr- Adres (element)

Opis Adres
Typ Address
Źródło <xs:element name="Adr" type="Address" minOccurs="0" maxOccurs="2" />

NIP- Numer NIP (typ prosty)

Opis Numer NIP
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}

Źródło <xs:simpleType name="NIP" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OwnedSecurities- Liczba posiadanych instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Liczba posiadanych instrumentów finansowych
Elementy

składowe
OwndSctiesQty{0,1}

PurchsDt{0,1}

TtlPurchsPric{0,1}

TtlPurchsCost{0,1}

PurchsTp{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OwnedSecurities" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OwndSctiesQty" type="FinancialInstrumentQuantityChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PurchsDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TtlPurchsPric" type="PriceAndType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TtlPurchsCost" type="PriceAndType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PurchsTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OwnedSecurities/OwndSctiesQty- Liczba posiadanych instrumentów finansowych (element)

Opis Liczba posiadanych instrumentów finansowych
Typ FinancialInstrumentQuantityChoice
Źródło <xs:element name="OwndSctiesQty" type="FinancialInstrumentQuantityChoice" minOccurs="0" />

OwnedSecurities/PurchsDt- Data zakupu (element)

Opis Data zakupu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PurchsDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

OwnedSecurities/TtlPurchsPric- Cena zakupu wykupywanych instrumentów finansowych (dotyczy obligacji). (element)

Opis Cena zakupu wykupywanych instrumentów finansowych (dotyczy obligacji). Należy wskazać łączną cenę nabycia wszystkich wykupywanych obligacji.
Typ PriceAndType
Źródło <xs:element name="TtlPurchsPric" type="PriceAndType" minOccurs="0" />

OwnedSecurities/TtlPurchsCost- Koszt zakupu wykupywanych instrumentów finansowych (element)

Opis Koszt zakupu wykupywanych instrumentów finansowych
Typ PriceAndType
Źródło <xs:element name="TtlPurchsCost" type="PriceAndType" minOccurs="0" />

OwnedSecurities/PurchsTp- Sposób nabycia (element)

Opis Sposób nabycia. Możliwe wartości: PRIM – Rynek pierwotny, SECD – Rynek wtórny, BOTH – Częściowo rynek pierwotny, częściowo rynek wtórny.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="PurchsTp" type="Code4Text" minOccurs="0" />

PartyIdentification51Choice- Identyfikacja podmiotu (typ złożony)

Opis Identyfikacja podmiotu
Elementy

składowe
PrtryId

Źródło <xs:complexType name="PartyIdentification51Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrtryId" type="GenericIdentification24" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PartyIdentification51Choice/PrtryId- Oznaczenie własne (element)

Opis Oznaczenie własne
Typ GenericIdentification24
Źródło <xs:element name="PrtryId" type="GenericIdentification24" />

Percentage2- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=6

Źródło <xs:simpleType name="Percentage2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="6" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PESEL- PESEL (typ prosty)

Opis PESEL
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[1-9]\d{10}

Źródło <xs:simpleType name="PESEL" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[1-9]\d{10}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PriceAndType- Cena (typ złożony)

Opis Cena
Elementy

składowe
AmtPricTp

PricVal

Źródło <xs:complexType name="PriceAndType" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AmtPricTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="PricVal" type="CurrencyAndAmount" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PriceAndType/AmtPricTp- Typ ceny (element)

Opis Typ ceny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="AmtPricTp" type="Code4Text" />

PriceAndType/PricVal- Wartość (element)

Opis Wartość
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="PricVal" type="CurrencyAndAmount" />

RateAndAmountDetails- Stawka podatku (typ złożony)

Opis Stawka podatku
Elementy

składowe
ReqdTaxtnRate{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RateAndAmountDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ReqdTaxtnRate" type="Percentage2" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RateAndAmountDetails/ReqdTaxtnRate- Żądana stawka podatku (element)

Opis Żądana stawka podatku
Typ Percentage2
Źródło <xs:element name="ReqdTaxtnRate" type="Percentage2" minOccurs="0" />

Regon- Regon (typ prosty)

Opis Regon
Typ union of
Źródło <xs:simpleType name="Regon" >

   <xs:union >

     <xs:simpleType >

       <xs:restriction base="xs:string" >

         <xs:pattern value="\d{9}" />

       </xs:restriction>

     </xs:simpleType>     <xs:simpleType >

       <xs:restriction base="xs:string" >

         <xs:pattern value="\d{14}" />

       </xs:restriction>

     </xs:simpleType>   </xs:union>

</xs:simpleType>

SafekeepingPlaceFormat5Choice- Miejsce zdeponowania papierów wartościowych (typ złożony)

Opis Miejsce zdeponowania papierów wartościowych
Elementy

składowe
TpAndId

Źródło <xs:complexType name="SafekeepingPlaceFormat5Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TpAndId" type="SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SafekeepingPlaceFormat5Choice/TpAndId- Miejsce zdeponowania papierów wartościowych (element)

Opis Miejsce zdeponowania papierów wartościowych
Typ SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1
Źródło <xs:element name="TpAndId" type="SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1" />

SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1- Miejsce zdeponowania papierów wartościowych (typ złożony)

Opis Miejsce zdeponowania papierów wartościowych
Elementy

składowe
SfkpgPlcTp

Id

Źródło <xs:complexType name="SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SfkpgPlcTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Id" type="BICIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1/SfkpgPlcTp- Rodzaj podmiotu (element)

Opis Rodzaj podmiotu (np. NCSD)
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="SfkpgPlcTp" type="Code4Text" />

SafekeepingPlaceTypeAndAnyBICIdentifier1/Id- Kod BIC (element)

Opis Kod BIC
Typ BICIdentifier
Źródło <xs:element name="Id" type="BICIdentifier" />

SecurityIdentification14- Szczegóły operacji (typ złożony)

Opis Szczegóły operacji
Elementy

składowe
ISIN{1,1}

Desc{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentification14" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentification14/ISIN- Kod ISIN instrumentu finansowego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

SecurityIdentification14/Desc- Opis (element)

Opis Opis
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

TaxIdentification- Identyfikacja podatkowa (typ złożony)

Opis Identyfikacja podatkowa
Elementy

składowe
IdntyCardNb{0,1}

RegnNb{0,1}

PhysTaxIdNb{0,1}

LglTaxIdNb{0,1}

SclSctyNb{0,1}

TaxId{0,1}

TaxOffcCd{0,1}

TaxIdTp{0,1}

FrgnIdTp{0,1}

FrgnTaxId{0,1}

TaxIdCtry{0,1}

BizTpCd{0,1}

ActvtyDt{0,1}

RateAndAmtDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TaxIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IdntyCardNb" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RegnNb" type="Max15Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PhysTaxIdNb" type="Max10Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LglTaxIdNb" type="Max11Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SclSctyNb" type="PESEL" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TaxId" type="NIP" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TaxOffcCd" type="Max4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TaxIdTp" type="TaxIdType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FrgnIdTp" type="ForeignIdType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FrgnTaxId" type="Max30Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TaxIdCtry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BizTpCd" type="Regon" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ActvtyDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RateAndAmtDtls" type="RateAndAmountDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TaxIdentification/IdntyCardNb- Numer identyfikacyjny (element)

Opis Dla KELER: Obowiązkowy numer dokumentu identyfikacyjnego. dla osoby fizycznej z Węgier lub numer paszportu dla zagranicznej osoby fizycznej. Dla EVK: PESEL lub numer dokumentu tożsamości dla osób fizycznych, Regon dla osób prawnych.
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="IdntyCardNb" type="Max20Text" minOccurs="0" />

TaxIdentification/RegnNb- Numer identyfikacyjny podatnika (element)

Opis Numer rejestru. Pole obowiązkowe tylko dla niektórych podmiotów węgierskich.
Typ Max15Text
Źródło <xs:element name="RegnNb" type="Max15Text" minOccurs="0" />

TaxIdentification/PhysTaxIdNb- Numer identyfikacyjny podatnika (dla osoby fizycznej z Węgier) (element)

Opis Numer identyfikacyjny podatnika (dla osoby fizycznej z Węgier). Pole obowiązkowe dla uprawnionego - osoby fizycznej z Węgier.
Typ Max10Text
Źródło <xs:element name="PhysTaxIdNb" type="Max10Text" minOccurs="0" />

TaxIdentification/LglTaxIdNb- Numer identyfikacyjny podatnika (dla osoby prawnej z Węgier) (element)

Opis Numer identyfikacyjny podatnika (dla osoby prawnej z Węgier). Pole obowiązkowe dla uprawnionego - osoby prawnej z Węgier.
Typ Max11Text
Źródło <xs:element name="LglTaxIdNb" type="Max11Text" minOccurs="0" />

TaxIdentification/SclSctyNb- PESEL (element)

Opis PESEL
Typ PESEL
Źródło <xs:element name="SclSctyNb" type="PESEL" minOccurs="0" />

TaxIdentification/TaxId- Numer NIP (element)

Opis Numer NIP
Typ NIP
Źródło <xs:element name="TaxId" type="NIP" minOccurs="0" />

TaxIdentification/TaxOffcCd- Kod urzędu skarbowego (element)

Opis Kod urzędu skarbowego
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="TaxOffcCd" type="Max4Text" minOccurs="0" />

TaxIdentification/TaxIdTp- Rodzaj identyfikacji podatkowej (element)

Opis Rodzaj identyfikacji podatkowej. 1-podatkowa, 2-inna.
Typ TaxIdType
Źródło <xs:element name="TaxIdTp" type="TaxIdType" minOccurs="0" />

TaxIdentification/FrgnIdTp- Rodzaj identyfikacji zagranicznej (element)

Opis Rodzaj identyfikacji zagranicznej.
Typ ForeignIdType
Źródło <xs:element name="FrgnIdTp" type="ForeignIdType" minOccurs="0" />

TaxIdentification/FrgnTaxId- Numer identyfikacyjny podatnika uzyskany w kraju, w którym podatnik ma siedzibę (osoby zagraniczne) (element)

Opis Numer identyfikacyjny podatnika uzyskany w kraju, w którym podatnik ma siedzibę (osoby zagraniczne).
Typ Max30Text
Źródło <xs:element name="FrgnTaxId" type="Max30Text" minOccurs="0" />

TaxIdentification/TaxIdCtry- Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego podatnika (element)

Opis Kod kraju wydania numeru identyfikacyjnego podatnika
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="TaxIdCtry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

TaxIdentification/BizTpCd- Regon (element)

Opis Regon
Typ Regon
Źródło <xs:element name="BizTpCd" type="Regon" minOccurs="0" />

TaxIdentification/ActvtyDt- Data rozpoczęcia działalności (element)

Opis Data rozpoczęcia działalności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="ActvtyDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

TaxIdentification/RateAndAmtDtls- Stawka podatku (element)

Opis Stawka podatku
Typ RateAndAmountDetails
Źródło <xs:element name="RateAndAmtDtls" type="RateAndAmountDetails" minOccurs="0" />

TaxIdType- Typ identyfikacji podatkowej (typ prosty)

Opis Typ identyfikacji podatkowej
Typ Pochodna typu: xs:byte
Format
Kod Opis
1 Podatkowa
2 Inna
Źródło <xs:simpleType name="TaxIdType" >

   <xs:restriction base="xs:byte" >

     <xs:enumeration value="1" />

     <xs:enumeration value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

UnderlyingSecurity- Informacje o papierze (typ złożony)

Opis Informacje o papierze
Elementy

składowe
ISIN

Źródło <xs:complexType name="UnderlyingSecurity" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UnderlyingSecurity/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

Unit- Liczba jednostek (wolumen) (typ prosty)

Opis Liczba jednostek (wolumen)
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=0

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Unit" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="0" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DisclosureInstruction- Dane uprawnionych z papierów wartościowych (typ złożony)

Opis Dane uprawnionych z papierów wartościowych
Elementy

składowe
InstrGnlInf

CorpActnGnlInf{0,1}

AcctDtls{0,1}

BnfclOwnrDtls

Źródło <xs:complexType name="DisclosureInstruction" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrGnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="CorpActnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BnfclOwnrDtls" type="BeneficialOwnerDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DisclosureInstruction/InstrGnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="InstrGnlInf" type="GeneralInformation" />

DisclosureInstruction/CorpActnGnlInf- Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym (element)

Opis Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym
Typ CorporateActionGeneralInformation
Źródło <xs:element name="CorpActnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" minOccurs="0" />

DisclosureInstruction/AcctDtls- Informacje dotyczące konta (element)

Opis Informacje dotyczące konta
Typ AccountDetails
Źródło <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" minOccurs="0" />

DisclosureInstruction/BnfclOwnrDtls- Identyfikacja uprawnionego (element)

Opis Identyfikacja uprawnionego.
Typ BeneficialOwnerDetails
Źródło <xs:element name="BnfclOwnrDtls" type="BeneficialOwnerDetails" />