Struktura komunikatu: Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego (dscl.stc.001.01)


Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego

Document- Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego (element)

Opis Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

CancellationStatus- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
CxlCmpltd

Rjctd

PdgCxl

Źródło <xs:complexType name="CancellationStatus" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="CxlCmpltd" type="Reason2" />

       <xs:element name="Rjctd" type="Reason" />

       <xs:element name="PdgCxl" type="Reason3" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CancellationStatus/CxlCmpltd- Zaakceptowana (element)

Opis Zaakceptowana
Typ Reason2
Źródło <xs:element name="CxlCmpltd" type="Reason2" />

CancellationStatus/Rjctd- Odrzucona (element)

Opis Odrzucona
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rjctd" type="Reason" />

CancellationStatus/PdgCxl- Wstępnie skontrolowana (element)

Opis Wstępnie skontrolowana
Typ Reason3
Źródło <xs:element name="PdgCxl" type="Reason3" />

CorporateActionGeneralInformation- Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym (typ złożony)

Opis Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym
Elementy

składowe
CorpActnEvtId

EvtTp

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CorpActnEvtId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="EvtTp" type="GenericIdentification20" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionGeneralInformation/CorpActnEvtId- Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW (element)

Opis Identyfikator zdarzenia CA nadawany w KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CorpActnEvtId" type="Max16Text" />

CorporateActionGeneralInformation/EvtTp- Kod zdarzenia (element)

Opis Kod zdarzenia CA. Pole obowiązkowe. Przykładowa wartość: WTRC – Withholding Tax Relief Certification.
Typ GenericIdentification20
Źródło <xs:element name="EvtTp" type="GenericIdentification20" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
DsclInstrCxlReqStsAdvc

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DsclInstrCxlReqStsAdvc" type="DisclosureCancellationStatus" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/DsclInstrCxlReqStsAdvc- Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego (element)

Opis Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego
Typ DisclosureCancellationStatus
Źródło <xs:element name="DsclInstrCxlReqStsAdvc" type="DisclosureCancellationStatus" />

GenericIdentification20- Identyfikacja (typ złożony)

Opis Identyfikacja
Elementy

składowe
Cd

Źródło <xs:complexType name="GenericIdentification20" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Cd" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GenericIdentification20/Cd- Identyfikator (element)

Opis Identyfikator
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="Cd" type="Code4Text" />

InstructionIdentification- Identyfikator komunikatu instrukcji (typ złożony)

Opis Identyfikator komunikatu instrukcji
Elementy

składowe
Id

Źródło <xs:complexType name="InstructionIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

InstructionIdentification/Id- Identyfikator komunikatu instrukcji (element)

Opis Identyfikator komunikatu instrukcji
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="Id" type="Max16Text" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max34Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 34 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=34

Źródło <xs:simpleType name="Max34Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="34" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="replace" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max210Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 210 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=210

Źródło <xs:simpleType name="Max210Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="210" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
Rsn

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Rsn" type="ReasonIdentification" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ ReasonIdentification
Źródło <xs:element name="Rsn" type="ReasonIdentification" />

Reason2- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
NoSpcfdRsn

Źródło <xs:complexType name="Reason2" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="NoSpcfdRsn" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason2/NoSpcfdRsn- Brak powodu (element)

Opis Brak powodu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="NoSpcfdRsn" type="Code4Text" />

Reason3- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
NotSpcfdRsn

Źródło <xs:complexType name="Reason3" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="NotSpcfdRsn" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason3/NotSpcfdRsn- Brak powodu (element)

Opis Brak powodu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="NotSpcfdRsn" type="Code4Text" />

ReasonCode- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
Cd

Źródło <xs:complexType name="ReasonCode" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Cd" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ReasonCode/Cd- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="Cd" type="Code4Text" />

ReasonIdentification- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
RsnCd

AddtlRsnInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ReasonIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnCd" type="ReasonCode" />

     <xs:element name="AddtlRsnInf" type="Max210Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ReasonIdentification/RsnCd- Identyfikacja przyczyny (element)

Opis Identyfikacja przyczyny
Typ ReasonCode
Źródło <xs:element name="RsnCd" type="ReasonCode" />

ReasonIdentification/AddtlRsnInf- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max210Text
Źródło <xs:element name="AddtlRsnInf" type="Max210Text" minOccurs="0" />

DisclosureCancellationStatus- Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego (typ złożony)

Opis Status komunikatu wycofania instrukcji/ danych uprawnionego
Elementy

składowe
InstrCxlReqId

CorpActnGnlInf{0,1}

InstrCxlReqSts{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="DisclosureCancellationStatus" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstrCxlReqId" type="InstructionIdentification" />

     <xs:element name="CorpActnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InstrCxlReqSts" type="CancellationStatus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DisclosureCancellationStatus/InstrCxlReqId- Identyfikator komunikatu wycofania instrukcjii (element)

Opis Identyfikator komunikatu wycofania instrukcji
Typ InstructionIdentification
Źródło <xs:element name="InstrCxlReqId" type="InstructionIdentification" />

DisclosureCancellationStatus/CorpActnGnlInf- Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym (element)

Opis Informacje ogólne o zdarzeniu korporacyjnym
Typ CorporateActionGeneralInformation
Źródło <xs:element name="CorpActnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" minOccurs="0" />

DisclosureCancellationStatus/InstrCxlReqSts- Status (element)

Opis Status
Typ CancellationStatus
Źródło <xs:element name="InstrCxlReqSts" type="CancellationStatus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />