Struktura komunikatu: Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki (loan.stp.001.02)


Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki przekazywany przez KDPW do zainteresowanych stron.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FinancialInstrumentQuantity- Liczba instrumentów (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów wyrażona w jednostkach lub wartości nominalnej
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Unit" type="Max14Int" />

FinancialInstrumentQuantity/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ Amount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="Amount" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy status zgłoszenia
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

OprCd

CreDtTm{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/OprCd- Kod operacji (element)

Opis Operacja, o której zgłoszeniu informuje komunikat status zgłoszenia. Dopuszczalne wartości: NEED – zgłoszenie zapotrzebowania na pożyczkę; COND – zgłoszenie warunków pożyczki; ACPT – zgłoszenie akceptacji warunków pożyczki.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
loan.stp.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="loan.stp.001.02" type="loan.stp.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/loan.stp.001.02- Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki (element)

Opis Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki
Typ loan.stp.001.02
Źródło <xs:element name="loan.stp.001.02" type="loan.stp.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami.
Elementy

składowe
RltdRef{0,1}

OrdRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator zgłoszenia, którego dotyczy odpowiedź, nadany przez uczestnika (element)

Opis Identyfikator zgłoszenia, którego dotyczy odpowiedź, nadany przez uczestnika. Pole nie występuje, jeżeli komunikat zainicjowany przez KDPW do innych zainteresowanych stron np. informacja o nowym zapotrzebowaniu na pożyczkę przekazywana do wszystkich pożyczkodawców.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/OrdRef- Identyfikator KDPW zgłoszenia, którego dotyczy status zgłoszenia. (element)

Opis Identyfikator KDPW zgłoszenia, którego dotyczy status zgłoszenia. Pole może nie wystąpić, gdy komunikat dotyczy błędnego zgłoszenia, którego efektem nie było zarejestrowanie w systemie KDPW nowego zgłoszenia.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="OrdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OrderDetails- Szczegóły statusu zgłoszenia (typ złożony)

Opis Szczegóły statusu zgłoszenia
Elementy

składowe
ISIN

MinQty

MaxQty

OwnrshInd

LnTp

LnOpngDt

LnClsgDt{0,1}

ClrMmb{0,1}

ClrAcct{0,1}

FeeRate{0,1}

CtrctCondAcptInd{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OrderDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="MinQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="MaxQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

     <xs:element name="OwnrshInd" type="Max1Text" />

     <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />

     <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CtrctCondAcptInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OrderDetails/ISIN- Kod ISIN ze zgłoszenia (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN ze zgłoszenia
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

OrderDetails/MinQty- Minimalna ilość papierów ze zgłoszenia (element)

Opis Minimalna ilość papierów ze zgłoszenia
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="MinQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

OrderDetails/MaxQty- Maksymalna ilość papierów ze zgłoszenia (element)

Opis Maksymalna ilość papierów ze zgłoszenia
Typ FinancialInstrumentQuantity
Źródło <xs:element name="MaxQty" type="FinancialInstrumentQuantity" />

OrderDetails/OwnrshInd- Wskaźnik typu własności ze zgłoszenia (element)

Opis Wskaźnik typu własności ze zgłoszenia
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OwnrshInd" type="Max1Text" />

OrderDetails/LnTp- Wskaźnik terminowości pożyczki ze zgłoszenia (element)

Opis Wskaźnik terminowości pożyczki ze zgłoszenia
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="LnTp" type="Max4Text" />

OrderDetails/LnOpngDt- Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki ze zgłoszenia (element)

Opis Oczekiwana data rozrachunku otwarcia pożyczki ze zgłoszenia
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="LnOpngDt" type="ISODate" />

OrderDetails/LnClsgDt- Proponowana data zwrotu pożyczki ze zgłoszenia (element)

Opis Proponowana data zwrotu pożyczki ze zgłoszenia
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="LnClsgDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

OrderDetails/ClrMmb- Uczestnik rozliczający ze zgłoszenia (element)

Opis Uczestnik rozliczający ze zgłoszenia. Pole przekazywane tylko do strony źródłowej zgłoszenia. Do pozostałych zainteresowanych stron pole nie jest przekazywane.
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="ClrMmb" type="KDPWMemberIdentifier" minOccurs="0" />

OrderDetails/ClrAcct- Id konta rozliczeniowego (element)

Opis Nr konta rozliczeniowego ze zgłoszenia. Pole przekazywane tylko do strony źródłowej zgłoszenia. Do pozostałych zainteresowanych stron pole nie jest przekazywane.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="ClrAcct" type="Max16Text" minOccurs="0" />

OrderDetails/FeeRate- Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym (element)

Opis Wynagrodzenie dla pożyczkodawcy, wartość procentowa w ujęciu rocznym z zapotrzebowania na pożyczkę, propozycji warunków pożyczki lub akceptacji pożyczki.
Typ Percentage2
Źródło <xs:element name="FeeRate" type="Percentage2" minOccurs="0" />

OrderDetails/CtrctCondAcptInd- Zgoda pożyczkodawcy na wykorzystanie wzorca umownego KPDW (element)

Opis Oświadczenie o zamiarze zawarcia umowy pożyczki inkorporującej postanowienia § 76d ust. 3, § 76e, § 76f ust. 2, § 76g ust. 2, § 76h i § 76i Regulaminu.
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="CtrctCondAcptInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

Percentage2- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=6

Źródło <xs:simpleType name="Percentage2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="6" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
RsnCd{0,1}

RsnTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

Status- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
StsCd

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Status" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

loan.stp.001.02- Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki (typ złożony)

Opis Status zgłoszenia zapotrzebowania na pożyczkę, warunków pożyczki lub akceptacji warunków pożyczki
Elementy

składowe
GnlInf

Sts

OrdrDtls

Źródło <xs:complexType name="loan.stp.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="Sts" type="Status" />

     <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

loan.stp.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

loan.stp.001.02/Sts- Status zgłoszenia (element)

Opis Status zgłoszenia
Typ Status
Źródło <xs:element name="Sts" type="Status" />

loan.stp.001.02/OrdrDtls- Szczegóły zgłoszenia (element)

Opis Szczegóły zgłoszenia
Typ OrderDetails
Źródło <xs:element name="OrdrDtls" type="OrderDetails" />