Struktura komunikatu: Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań (reda.dbt.001.02)


Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań

Document- Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań (element)

Opis Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Amount16_2- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=16

Źródło <xs:simpleType name="Amount16_2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyAndAmount16_2- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount16_2
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount16_2" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount16_2" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DateAndDateCodeChoice- Data lub kod (typ złożony)

Opis Data lub kod
Elementy

składowe
Dt

DtCd

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateCodeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateCodeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateCodeChoice/DtCd- Kod braku daty (element)

Opis Kod braku daty
Typ NoDateCode
Źródło <xs:element name="DtCd" type="NoDateCode" />

DateAndLegalBaseChoice- Data lub podstawa prawna (typ złożony)

Opis Data lub podstawa prawna
Elementy

składowe
Dt

LglBs

Źródło <xs:complexType name="DateAndLegalBaseChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndLegalBaseChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndLegalBaseChoice/LglBs- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (element)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu
Typ LegalBase
Źródło <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

DebtReport- Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań (typ złożony)

Opis Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Elementy

składowe
GnlInf

IssrDbtRpt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="DebtReport" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="IssrDbtRpt" type="IssuerDebtReport" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DebtReport/GnlInf- Blok informacji ogólnych (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

DebtReport/IssrDbtRpt- Raport zadłużenia dla emitenta (element)

Opis Raport zadłużenia dla emitenta
Typ IssuerDebtReport
Źródło <xs:element name="IssrDbtRpt" type="IssuerDebtReport" maxOccurs="unbounded" />

DecimalNumber- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=17

Liczba znaków=18

Źródło <xs:simpleType name="DecimalNumber" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="17" />

     <xs:totalDigits value="18" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DetailsPerSeries- Szczegóły subskrypcji / oferty publicznej (typ złożony)

Opis Szczegóły subskrypcji / oferty publicznej
Elementy

składowe
SrsId

SubDtls{0,unbounded}

PblcOffr{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="DetailsPerSeries" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" />

     <xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DetailsPerSeries/SrsId- Numer serii (element)

Opis Numer serii
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" />

DetailsPerSeries/SubDtls- Szczegóły subskrypcji (element)

Opis Szczegóły subskrypcji
Typ SubscriptionDetails
Źródło <xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

DetailsPerSeries/PblcOffr- Informacje dotyczące oferty publicznej (element)

Opis Informacje dotyczące oferty publicznej
Typ PublicOffer
Źródło <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
DbtRpt

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/DbtRpt- Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań (element)

Opis Raport zarejestrowanego zadłużenia i realizacji zobowiązań
Typ DebtReport
Źródło <xs:element name="DbtRpt" type="DebtReport" />

GeneralInformation- Blok informacji ogólnych (typ złożony)

Opis Blok informacji ogólnych
Elementy

składowe
SndrMsgRef

CreDtTm{0,1}

RptDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RptDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/RptDtTm- Data stanu bazy (element)

Opis Data stanu bazy
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="RptDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData- Dane dotyczące instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Dane dotyczące instrumentu finansowego
Elementy

składowe
Scty

RgstrtnTp

IssncYear{0,1}

MtrtyDt{0,1}

NmnlVal{0,1}

Qty{0,1}

FndOpngDt{0,1}

SubFndLEI{0,1}

SubFndFullNm{0,1}

OblgtnAmt{0,1}

MnyPdgOblgtn{0,1}

FixRate{0,1}

PmtCal{0,1}

Srs{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentData" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />

     <xs:element name="RgstrtnTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="IssncYear" type="Max4Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Qty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SubFndFullNm" type="Max256Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OblgtnAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MnyPdgOblgtn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PmtCal" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Srs" type="DetailsPerSeries" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentData/Scty- Identyfikacja instrumentu finansowego (element)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Typ SecurityIdentification
Źródło <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />

FinancialInstrumentData/RgstrtnTp- Typ rejestracji (element)

Opis Typ rejestracji: dematerializacja/raportowanie
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RgstrtnTp" type="Code4Text" />

FinancialInstrumentData/IssncYear- Rok emisji (element)

Opis Rok emisji
Typ Max4Int
Źródło <xs:element name="IssncYear" type="Max4Int" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/MtrtyDt- Data wykupu (element)

Opis Data wykupu
Typ DateAndDateCodeChoice
Źródło <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateCodeChoice" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/NmnlVal- Waluta i wartość nominalna długu (element)

Opis Waluta i wartość nominalna długu
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/Qty- Liczba sztuk instrumentu (element)

Opis Liczba sztuk instrumentu
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/FndOpngDt- Data otwarcia funduszu (element)

Opis Data otwarcia funduszu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="FndOpngDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/SubFndLEI- Kod LEI subfunduszu (element)

Opis Kod LEI subfunduszu zwiazanego z emisją
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="SubFndLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/SubFndFullNm- Nazwa pełna powiązanego subfunduszu (element)

Opis Nazwa pełna powiązanego subfunduszu
Typ Max256Text
Źródło <xs:element name="SubFndFullNm" type="Max256Text" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/OblgtnAmt- Wymagane świadczenia (element)

Opis Wymagane świadczenia
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="OblgtnAmt" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/MnyPdgOblgtn- Wymagane niewykonane świadczenia (element)

Opis Wymagane niewykonane świadczenia
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="MnyPdgOblgtn" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/FixRate- Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu (element)

Opis Wysokość oprocentowania instrumentów o stałym oprocentowaniu
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="FixRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/PmtCal- Terminarz wypłat / realizacji świadczeń (element)

Opis Terminarz wypłat / realizacji świadczeń
Typ PaymentCalendar
Źródło <xs:element name="PmtCal" type="PaymentCalendar" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentData/Srs- Szczegóły subskrypcji / oferty publicznej (element)

Opis Szczegóły subskrypcji / oferty publicznej
Typ DetailsPerSeries
Źródło <xs:element name="Srs" type="DetailsPerSeries" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

FISNIdentifier- Kod FISN (typ prosty)

Opis Kod FISN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="FISNIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ImpliedCurrencyAndAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=5

Liczba znaków=18

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="ImpliedCurrencyAndAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="5" />

     <xs:totalDigits value="18" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

IssuerDebtReport- Zestawienie długu emitenta (typ złożony)

Opis Zestawienie długu emitenta
Elementy

składowe
IssrLEI{0,1}

FullNm

NIP{0,1}

SctyGrp

DbtRgstrdAmt

DbtRprtdAmt

TotDbtAmt

ReqrdAmt

NotPdAmt

FinInstrmRpt{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="IssuerDebtReport" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" />

     <xs:element name="NIP" type="NIP" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SctyGrp" type="SecurityGroupCode1" />

     <xs:element name="DbtRgstrdAmt" type="Amount16_2" />

     <xs:element name="DbtRprtdAmt" type="Amount16_2" />

     <xs:element name="TotDbtAmt" type="Amount16_2" />

     <xs:element name="ReqrdAmt" type="Amount16_2" />

     <xs:element name="NotPdAmt" type="Amount16_2" />

     <xs:element name="FinInstrmRpt" type="FinancialInstrumentData" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

IssuerDebtReport/IssrLEI- Kod LEI emitenta (element)

Opis Kod LEI emitenta
Typ LEIIdentifier
Źródło <xs:element name="IssrLEI" type="LEIIdentifier" minOccurs="0" />

IssuerDebtReport/FullNm- Nazwa pełna emitenta (element)

Opis Nazwa pełna emitenta
Typ Max256Text
Źródło <xs:element name="FullNm" type="Max256Text" />

IssuerDebtReport/NIP- NIP (element)

Opis NIP
Typ NIP
Źródło <xs:element name="NIP" type="NIP" minOccurs="0" />

IssuerDebtReport/SctyGrp- Rodzaj instrumentu (element)

Opis Rodzaj instrumentu: instrumenty dłużne/ certyfikaty inwestycyjne
Typ SecurityGroupCode1
Źródło <xs:element name="SctyGrp" type="SecurityGroupCode1" />

IssuerDebtReport/DbtRgstrdAmt- Stan zadłużenia wynikający z zarejestrowanych w KDPW instrumentów dłużnych (w PLN) (element)

Opis Stan zadłużenia wynikający z zarejestrowanych w KDPW instrumentów dłużnych (w PLN)
Typ Amount16_2
Źródło <xs:element name="DbtRgstrdAmt" type="Amount16_2" />

IssuerDebtReport/DbtRprtdAmt- Stan zadłużenia wynikający z zaraportowanych instrumentów dłużnych (w PLN) (element)

Opis Stan zadłużenia wynikający z zaraportowanych instrumentów dłużnych (w PLN)
Typ Amount16_2
Źródło <xs:element name="DbtRprtdAmt" type="Amount16_2" />

IssuerDebtReport/TotDbtAmt- Całkowity stan zadłużenia wynikający z instrumentów dłużnych (w PLN) (element)

Opis Całkowity stan zadłużenia wynikający z instrumentów dłużnych (w PLN)
Typ Amount16_2
Źródło <xs:element name="TotDbtAmt" type="Amount16_2" />

IssuerDebtReport/ReqrdAmt- Stan wymaganych świadczeń (w PLN) (element)

Opis Stan wymaganych świadczeń (w PLN)
Typ Amount16_2
Źródło <xs:element name="ReqrdAmt" type="Amount16_2" />

IssuerDebtReport/NotPdAmt- Stan wymaganych niewykonanych świadczeń (w PLN) (element)

Opis Stan wymaganych niewykonanych świadczeń (w PLN)
Typ Amount16_2
Źródło <xs:element name="NotPdAmt" type="Amount16_2" />

IssuerDebtReport/FinInstrmRpt- Dane dotyczące instrumentu finansowego (element)

Opis Dane dotyczące instrumentu finansowego
Typ FinancialInstrumentData
Źródło <xs:element name="FinInstrmRpt" type="FinancialInstrumentData" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LegalBase- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (typ złożony)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu
Elementy

składowe
IndLglBs

LglBsDcrptn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="LegalBase" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

LegalBase/IndLglBs- Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129 (element)

Opis Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />

LegalBase/LglBsDcrptn- Inna podstawa prawna (element)

Opis Inna podstawa prawna
Typ Max500Text
Źródło <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=4

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max4Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="4" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=10

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max10Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="10" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max6Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 6 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=6

Źródło <xs:simpleType name="Max6Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="6" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max12Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 12 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="Max12Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=60

Źródło <xs:simpleType name="Max60Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="60" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=256

Źródło <xs:simpleType name="Max256Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="256" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max500Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 500 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=500

xs:pattern=.*[a-zA-Z].*

Źródło <xs:simpleType name="Max500Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="500" />

     <xs:pattern value=".*[a-zA-Z].*" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="MICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

NIP- Kod NIP (typ prosty)

Opis Kod NIP
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}

Źródło <xs:simpleType name="NIP" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[1-9]((\d[1-9])|([1-9]\d))\d{7}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

NoDateCode- Kod braku daty (typ prosty)

Opis Kod braku daty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NODT Brak daty
Źródło <xs:simpleType name="NoDateCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NODT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PaymentCalendar- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
PmtDtls{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentCalendar" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentCalendar/PmtDtls- Szczegóły świadczenia (element)

Opis Szczegóły świadczenia
Typ PaymentDetails
Źródło <xs:element name="PmtDtls" type="PaymentDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

PaymentDetails- Kalendarz płatności świadczeń (typ złożony)

Opis Kalendarz płatności świadczeń
Elementy

składowe
EvtCd

RcrdDt

PmtDt

IntrstRate{0,1}

ExpctdPmtVal{0,1}

ExpctQty{0,1}

SttldPmtDt{0,1}

SttldPmtVal{0,1}

SttldQty{0,1}

UpdtDt{0,1}

OnTmInd{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PaymentDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttldPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttldPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="UpdtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OnTmInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PaymentDetails/EvtCd- Kod zdarzenia CA (element)

Opis Kod zdarzenia CA
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

PaymentDetails/RcrdDt- Data ustalenia praw (element)

Opis Data ustalenia praw
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/PmtDt- Planowana data płatności / wykupu (element)

Opis Planowana data płatności / wykupu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

PaymentDetails/IntrstRate- Wysokość odsetek (element)

Opis Wysokość odsetek
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="IntrstRate" type="Percentage" minOccurs="0" />

PaymentDetails/ExpctdPmtVal- Planowana wartość do wypłacenia (element)

Opis Planowana wartość do wypłacenia
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="ExpctdPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

PaymentDetails/ExpctQty- Planowana liczba wykupowanych certyfikatów (element)

Opis Planowana liczba wykupowanych certyfikatów
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="ExpctQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

PaymentDetails/SttldPmtDt- Faktyczna data płatności / wykupu (element)

Opis Faktyczna data płatności / wykupu
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="SttldPmtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

PaymentDetails/SttldPmtVal- Wartość wypłacona (element)

Opis Wartość wypłacona
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="SttldPmtVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

PaymentDetails/SttldQty- Liczba wykupionych certyfikatów (element)

Opis Liczba wykupionych certyfikatów
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="SttldQty" type="Max14Int" minOccurs="0" />

PaymentDetails/UpdtDt- Data aktualizacji danych (element)

Opis Data aktualizacji danych
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="UpdtDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

PaymentDetails/OnTmInd- Terminowość aktualizacji (element)

Opis Terminowość aktualizacji
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="OnTmInd" type="YesNoIndicator" minOccurs="0" />

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=4

Liczba znaków=7

Źródło <xs:simpleType name="Percentage" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="4" />

     <xs:totalDigits value="7" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PublicOffer- Infromacje dotyczące oferty publicznej (typ złożony)

Opis Infromacje dotyczące oferty publicznej
Elementy

składowe
PblcOffrInd

PblcOffrDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PublicOffer" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PublicOffer/PblcOffrInd- Czy papier był przedmiotem oferty publicznej (element)

Opis Czy papier był przedmiotem oferty publicznej
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />

PublicOffer/PblcOffrDtls- Szczegóły oferty publicznej (element)

Opis Szczegóły oferty publicznej
Typ PublicOfferDetails
Źródło <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails- Szczegóły oferty publicznej (typ złożony)

Opis Szczegóły oferty publicznej
Elementy

składowe
StrDt

PrspApprvl

OffrdNb{0,1}

RgstrdNb

AssgndNb

Źródło <xs:complexType name="PublicOfferDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

     <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />

     <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PublicOfferDetails/StrDt- Data rozpoczęcia oferty publicznej (element)

Opis Data rozpoczęcia oferty publicznej
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

PublicOfferDetails/PrspApprvl- Zatwierdzenie prospektu (element)

Opis Zatwierdzenie prospektu
Typ DateAndLegalBaseChoice
Źródło <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

PublicOfferDetails/OffrdNb- Liczba osób, do których była kierowana oferta (element)

Opis Liczba osób, do których była kierowana oferta
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails/RgstrdNb- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe
Typ Max10Int
Źródło <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />

PublicOfferDetails/AssgndNb- Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe
Typ Max10Int
Źródło <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />

SecurityGroupCode1- Grupa instrumentu (typ prosty)

Opis Grupa instrumentu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
DEBT Instrumenty dłużne
CRIN Certyfikaty inwestycyjne
Źródło <xs:simpleType name="SecurityGroupCode1" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="DEBT" />

     <xs:enumeration value="CRIN" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityGroupCode2- Grupa instrumentu (typ prosty)

Opis Grupa instrumentu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
BOND Obligacje
MRBD Listy zastawne
CRIN Certyfikaty inwestycyjne
Źródło <xs:simpleType name="SecurityGroupCode2" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="BOND" />

     <xs:enumeration value="MRBD" />

     <xs:enumeration value="CRIN" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityGroupCode3- Forma instrumentu (typ prosty)

Opis Forma instrumentu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
OKAZ Na okaziciela
IMMN Imienne
Źródło <xs:simpleType name="SecurityGroupCode3" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="OKAZ" />

     <xs:enumeration value="IMMN" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityGroupCode4- Typ obligacji (typ prosty)

Opis Typ obligacji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
OBKA Obligacje kapitałowe
OBPT Obligacje partycypacyjne
OBRV Obligacje przychodowe
OBSB Obligacje podporządkowane
OBTN Obligacje transformacyjne
OBWC Obligacje wieczyste
OZAM Obligacje zamienne
OZPP Obligacje z prawem pierwszeństwa
OBIC Obligacje zwykłe korporacyjne
OBIM Obligacje zwykłe municypalne
Źródło <xs:simpleType name="SecurityGroupCode4" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="OBKA" />

     <xs:enumeration value="OBPT" />

     <xs:enumeration value="OBRV" />

     <xs:enumeration value="OBSB" />

     <xs:enumeration value="OBTN" />

     <xs:enumeration value="OBWC" />

     <xs:enumeration value="OZAM" />

     <xs:enumeration value="OZPP" />

     <xs:enumeration value="OBIC" />

     <xs:enumeration value="OBIM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityIdentification- Identyfikacja instrumetu finansowego (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Elementy

składowe
SctyId

ShrtNm

SctyTp

SctyFrm

SctySts

CFI{0,1}

FISN{0,1}

BndTp{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

     <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

     <xs:element name="SctyTp" type="SecurityGroupCode2" />

     <xs:element name="SctyFrm" type="SecurityGroupCode3" />

     <xs:element name="SctySts" type="Code4Text" />

     <xs:element name="CFI" type="Max6Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BndTp" type="SecurityGroupCode4" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentification/SctyId- Identyfikator instrumentu (element)

Opis Identyfikator instrumentu. ISIN lub wewnętrzny identyfikator.
Typ Max12Text
Źródło <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

SecurityIdentification/ShrtNm- Nazwa skrócona (element)

Opis Nazwa skrócona instrumentu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="ShrtNm" type="Max16Text" />

SecurityIdentification/SctyTp- Typ instrumentu (element)

Opis Typ instrumentu: obligacje/listy zastawne/certyfiakty inwestycyjne
Typ SecurityGroupCode2
Źródło <xs:element name="SctyTp" type="SecurityGroupCode2" />

SecurityIdentification/SctyFrm- Forma instrumentu: imienne/na okaziciela (element)

Opis Forma instrumentu: imienne/na okaziciela
Typ SecurityGroupCode3
Źródło <xs:element name="SctyFrm" type="SecurityGroupCode3" />

SecurityIdentification/SctySts- Status instrumentu umorzony/nieumorzony (element)

Opis Status instrumentu umorzony/nieumorzony
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="SctySts" type="Code4Text" />

SecurityIdentification/CFI- Kod CFI (element)

Opis Kod wg klasyfikacji instrumentów finansowych CFI
Typ Max6Text
Źródło <xs:element name="CFI" type="Max6Text" minOccurs="0" />

SecurityIdentification/FISN- Kod FISN (element)

Opis Kod FISN
Typ FISNIdentifier
Źródło <xs:element name="FISN" type="FISNIdentifier" minOccurs="0" />

SecurityIdentification/BndTp- Typ obligacji (element)

Opis Typ obligacji
Typ SecurityGroupCode4
Źródło <xs:element name="BndTp" type="SecurityGroupCode4" minOccurs="0" />

SubscriptionDetails- Szczegóły subskrypcji (typ złożony)

Opis Szczegóły subskrypcji
Elementy

składowe
Qty

MaxPric

StrDt

EndDt

AssgnDt

MIC{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SubscriptionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

     <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />

     <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SubscriptionDetails/Qty- Liczba zaoferowanych papierów wartościowych (element)

Opis Liczba zaoferowanych papierów wartościowych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

SubscriptionDetails/MaxPric- Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą (element)

Opis Maksymalna jednostkowa cena emisyjna
Typ CurrencyAndAmount16_2
Źródło <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />

SubscriptionDetails/StrDt- Data rozpoczęcia subskrypcji (element)

Opis Data rozpoczęcia subskrypcji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/EndDt- Data zakończenia subskrypcji (element)

Opis Data zakończenia subskrypcji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/AssgnDt- Data przydziału papierów wartościowych (element)

Opis Data przydziału papierów wartościowych
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/MIC- Docelowy rynek notowań (element)

Opis Docelowy rynek notowań
Typ MICIdentifier
Źródło <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>