Struktura komunikatu: Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie (reda.fin.002.01)


Komunikat służący do przesyłania listy instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie wraz z parametrami tych instrumentów. Komunikat wysyłany do uczestników.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowa informacja
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

EligDt

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania (element)

Opis Data obowiązywania
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

HaircutDetails- Infomacje dotyczące instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Infomacje dotyczące instrumentu finansowego
Elementy

składowe
ISIN

ShrtNm

Hrcut

CollClrFund

CollSecLend

CollMrgn

PrvDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="HaircutDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="ShrtNm" type="Max16TextCollapse" />

     <xs:element name="Hrcut" type="Percentage" />

     <xs:element name="CollClrFund" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="CollSecLend" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="CollMrgn" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="PrvDtls" type="PreviousHaircutDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

HaircutDetails/ISIN- Kod ISIN instrumentu (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

HaircutDetails/ShrtNm- Nazwa skrócona (element)

Opis Nazwa skrócona instrumentu
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="ShrtNm" type="Max16TextCollapse" />

HaircutDetails/Hrcut- Stopa uznania (element)

Opis Stopa uznania
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="Hrcut" type="Percentage" />

HaircutDetails/CollClrFund- Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="CollClrFund" type="YesNoIndicator" />

HaircutDetails/CollSecLend- Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych (element)

Opis Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="CollSecLend" type="YesNoIndicator" />

HaircutDetails/CollMrgn- Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego (element)

Opis Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="CollMrgn" type="YesNoIndicator" />

HaircutDetails/PrvDtls- Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty (element)

Opis Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty
Typ PreviousHaircutDetails
Źródło <xs:element name="PrvDtls" type="PreviousHaircutDetails" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
reda.fin.002.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="reda.fin.002.01" type="reda.fin.002.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/reda.fin.002.01- Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie (element)

Opis Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie
Typ reda.fin.002.01
Źródło <xs:element name="reda.fin.002.01" type="reda.fin.002.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Percentage- Wielkość wyrażona w procentach (typ prosty)

Opis Wielkość wyrażona w procentach
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=5

Źródło <xs:simpleType name="Percentage" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="5" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PreviousHaircutDetails- Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty (typ złożony)

Opis Informacja o instrumencie dla poprzedniej daty
Elementy

składowe
EligDt

Hrcut

CollClrFund

CollSecLend

CollMrgn

Źródło <xs:complexType name="PreviousHaircutDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="Hrcut" type="Percentage" />

     <xs:element name="CollClrFund" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="CollSecLend" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="CollMrgn" type="YesNoIndicator" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PreviousHaircutDetails/EligDt- Data obowiązywania (element)

Opis Data obowiązywania
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

PreviousHaircutDetails/Hrcut- Stopa uznania (element)

Opis Stopa uznania
Typ Percentage
Źródło <xs:element name="Hrcut" type="Percentage" />

PreviousHaircutDetails/CollClrFund- Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Zabezpieczenie funduszu rozliczeniowego
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="CollClrFund" type="YesNoIndicator" />

PreviousHaircutDetails/CollSecLend- Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych (element)

Opis Zabezpieczenie pożyczek papierów wartościowych
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="CollSecLend" type="YesNoIndicator" />

PreviousHaircutDetails/CollMrgn- Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego (element)

Opis Zabezpieczenie właściwego depozytu zabezpieczającego
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="CollMrgn" type="YesNoIndicator" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

reda.fin.002.01- Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie (typ złożony)

Opis Lista instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie
Elementy

składowe
GnlInf

HrcutDtls{0,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="reda.fin.002.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="HrcutDtls" type="HaircutDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

reda.fin.002.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

reda.fin.002.01/HrcutDtls- Informacje dotyczące instrumentu finansowego (element)

Opis Informacje dotyczące instrumentu finansowego
Typ HaircutDetails
Źródło <xs:element name="HrcutDtls" type="HaircutDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />