Struktura komunikatu: Kalendarium zdarzeń (seis.cal.001.01)


Kalendarium zdarzeń

Document- Kalendarium zdarzeń (element)

Opis Kalendarium zdarzeń
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Blok informacji ogólnych (typ złożony)

Opis Blok informacji ogólnych
Elementy

składowe
CalId

NtfctnTp

Scty

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CalId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="NtfctnTp" type="CorporateActionNotificationType1Code" />

     <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/CalId- Identyfikator wersji kalendarium nadany przez wystawcę (element)

Opis Identyfikator wersji kalendarium nadany przez wystawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="CalId" type="Max16Text" />

GeneralInformation/NtfctnTp- Typ powiadomienia (element)

Opis Typ powiadomienia
Typ CorporateActionNotificationType1Code
Źródło <xs:element name="NtfctnTp" type="CorporateActionNotificationType1Code" />

GeneralInformation/Scty- Identyfikator instrumentu finansowego (element)

Opis Identyfikator instrumentu finansowego
Typ SecurityIdentification
Źródło <xs:element name="Scty" type="SecurityIdentification" />

CorporateActionNotificationType1Code- Typ powiadomienia (typ prosty)

Opis Typ powiadomienia
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe powiadomienie
UPDT Zmienione powiadomienie
Źródło <xs:simpleType name="CorporateActionNotificationType1Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="UPDT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
EvtCalNtfctn{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="EvtCalNtfctn" type="EventCalendarNotification" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/EvtCalNtfctn- Kalendarium zdarzeń (element)

Opis Kalendarium zdarzeń
Typ EventCalendarNotification
Źródło <xs:element name="EvtCalNtfctn" type="EventCalendarNotification" maxOccurs="unbounded" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{12,12}

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{12,12}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

EventCalendar- Kalendarium zdarzeń (typ złożony)

Opis Kalendarium zdarzeń
Elementy

składowe
EvtDtls{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="EventCalendar" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="EvtDtls" type="EventDetails" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

EventCalendar/EvtDtls- Szczegóły zdarzenia (element)

Opis Szczegóły zdarzenia
Typ EventDetails
Źródło <xs:element name="EvtDtls" type="EventDetails" maxOccurs="unbounded" />

EventDetails- Szczegóły zdarzenia (typ złożony)

Opis Szczegóły zdarzenia
Elementy

składowe
EvtCd

RcrdDt

PmtDt

Źródło <xs:complexType name="EventDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

EventDetails/EvtCd- Kod zdarzenia CA (element)

Opis Kod zdarzenia CA
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="EvtCd" type="Code4Text" />

EventDetails/RcrdDt- Data ustalenia praw (element)

Opis Data ustalenia praw
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="RcrdDt" type="ISODate" />

EventDetails/PmtDt- Data płatności (element)

Opis Data płatności
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="PmtDt" type="ISODate" />

EventCalendarNotification- Kalendarium zdarzeń (typ złożony)

Opis Kalendarium zdarzeń
Elementy

składowe
GnlInf

EvtClndr

Źródło <xs:complexType name="EventCalendarNotification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="EvtClndr" type="EventCalendar" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

EventCalendarNotification/GnlInf- Blok informacji ogólnych (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

EventCalendarNotification/EvtClndr- Kalendarium zdarzeń (element)

Opis Kalendarium zdarzeń
Typ EventCalendar
Źródło <xs:element name="EvtClndr" type="EventCalendar" />

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

SecurityIdentification- Identyfikacja instrumetu finansowego (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Elementy

składowe
ISIN{1,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentification/ISIN- Kod ISIN instrumentu finansowego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />