Struktura komunikatu: Zawiadomienie o odwołaniu rejestracji (seis.cnc.001.01)


Zawiadomienie o odwołaniu rejestracji

Document- Zawiadomienie o odwołaniu rejestracji (element)

Opis Zawiadomienie o odwołaniu rejestracji
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

CorporateActionCancellationReason1Code- Przyczyna odwołania rejestracji (typ prosty)

Opis Przyczyna odwołania rejestracji
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
PROC Rejestracja odwołana ze względu na błąd procesowy
Źródło <xs:simpleType name="CorporateActionCancellationReason1Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="PROC" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CorporateActionGeneralInformation51- Blok informacji ogólnych (typ złożony)

Opis Blok informacji ogólnych
Elementy

składowe
RegnEvtId

PrtryEvtTp

FinInstrmId

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation51" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnEvtId" type="Max35Text" />

     <xs:element name="PrtryEvtTp" type="GenericIdentification20" />

     <xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionGeneralInformation51/RegnEvtId- Identyfikator rejestracji nadawany w KDPW. (element)

Opis Identyfikator rejestracji nadawany w KDPW
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="RegnEvtId" type="Max35Text" />

CorporateActionGeneralInformation51/PrtryEvtTp- Kod operacji/zdarzenia (element)

Opis Kod operacji/zdarzenia
Typ GenericIdentification20
Źródło <xs:element name="PrtryEvtTp" type="GenericIdentification20" />

CorporateActionGeneralInformation51/FinInstrmId- Identyfikator instrumentu finansowego (element)

Opis Identyfikator instrumentu finansowego
Typ SecurityIdentification14
Źródło <xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14" />

CorporateActionNotification3- Powiadomienie o rejestracji (typ złożony)

Opis Powiadomienie o rejestracji
Elementy

składowe
CxlRsnCd

CxlRsn{0,1}

PrcgSts

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionNotification3" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CxlRsnCd" type="CorporateActionCancellationReason1Code" />

     <xs:element name="CxlRsn" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="PrcgSts" type="CorporateActionProcessingStatus1Choice" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionNotification3/CxlRsnCd- Przyczyna odwołania rejestracji (element)

Opis Przyczyna odwołania rejestracji
Typ CorporateActionCancellationReason1Code
Źródło <xs:element name="CxlRsnCd" type="CorporateActionCancellationReason1Code" />

CorporateActionNotification3/CxlRsn- Opis przyczyny odwołania rejestracji (element)

Opis Opis przyczyny odwołania rejestracji
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="CxlRsn" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CorporateActionNotification3/PrcgSts- Status (element)

Opis Status
Typ CorporateActionProcessingStatus1Choice
Źródło <xs:element name="PrcgSts" type="CorporateActionProcessingStatus1Choice" />

CorporateActionProcessingStatus1Choice- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
ForInfOnlyInd

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionProcessingStatus1Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ForInfOnlyInd" type="YesNoIndicator" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionProcessingStatus1Choice/ForInfOnlyInd- Znacznik: tylko dla informacji (element)

Opis Powiadomienie wyłącznie w celach informacyjnych, instrukcje od Uczestników nie są wymagane i nie będą przetwarzane. Wartość wskaźnika ForInfOnlyInd: true
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="ForInfOnlyInd" type="YesNoIndicator" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DecimalNumber- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=17

Liczba znaków=18

Źródło <xs:simpleType name="DecimalNumber" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="17" />

     <xs:totalDigits value="18" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
RegnCxlAdvc

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnCxlAdvc" type="RegistrationNotification" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/RegnCxlAdvc- Zawiadomienie o odwołaniu rejestracji (element)

Opis Zawiadomienie o odwołaniu rejestracji
Typ RegistrationNotification
Źródło <xs:element name="RegnCxlAdvc" type="RegistrationNotification" />

Exact4AlphaNumericText- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[a-zA-Z0-9]{4}

Źródło <xs:simpleType name="Exact4AlphaNumericText" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{4}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GenericIdentification20- Identyfikacja (typ złożony)

Opis Identyfikacja
Elementy

składowe
Cd

Źródło <xs:complexType name="GenericIdentification20" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Cd" type="Exact4AlphaNumericText" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GenericIdentification20/Cd- Identyfikator (element)

Opis Identyfikator
Typ Exact4AlphaNumericText
Źródło <xs:element name="Cd" type="Exact4AlphaNumericText" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{12,12}

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{12,12}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISOTime- Czas (typ prosty)

Opis Czas
Typ Pochodna typu: xs:time
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISOTime" >

   <xs:restriction base="xs:time" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=256

Źródło <xs:simpleType name="Max256Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="256" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RegistrationNotification- Powiadomienie o zdarzeniu (typ złożony)

Opis Powiadomienie o zdarzeniu
Elementy

składowe
CxlAdvcGnlInf

RegnGnlInf

Źródło <xs:complexType name="RegistrationNotification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CxlAdvcGnlInf" type="CorporateActionNotification3" />

     <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation51" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegistrationNotification/CxlAdvcGnlInf- Blok informacji ogólnych (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ CorporateActionNotification3
Źródło <xs:element name="CxlAdvcGnlInf" type="CorporateActionNotification3" />

RegistrationNotification/RegnGnlInf- Blok informacji ogólnych o rejestracji (element)

Opis Blok informacji ogólnych o rejestracji
Typ CorporateActionGeneralInformation51
Źródło <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation51" />

SecurityIdentification14- Szczegóły operacji (typ złożony)

Opis Szczegóły operacji
Elementy

składowe
ISIN{1,1}

Desc{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentification14" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentification14/ISIN- Kod ISIN instrumentu finansowego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

SecurityIdentification14/Desc- Opis (element)

Opis Opis
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

YesNoIndicator- Znacznik Tak/Nie (typ prosty)

Opis Znacznik Tak/Nie
Typ Pochodna typu: xs:boolean
Format
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:boolean" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>