Struktura komunikatu: Zawiadomienie o rejestracji (seis.ntf.001.01)


Zawiadomienie o rejestracji

Document- Zawiadomienie o rejestracji (element)

Opis Zawiadomienie o rejestracji
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CorporateActionDate27- Data operacji (typ złożony)

Opis Data operacji
Elementy

składowe
RegnDt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionDate27" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionDate27/RegnDt- Data rejestracji (element)

Opis Data rejestracji. Blok wykorzystywane wymiennie z RegnPrdStartDt.
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="RegnDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CorporateActionGeneralInformation51- Blok informacji ogólnych (typ złożony)

Opis Blok informacji ogólnych
Elementy

składowe
RegnEvtId

PrtryEvtTp

UndrlygScty

RegnQtyDtls{0,1}

DtDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation51" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnEvtId" type="Max35Text" />

     <xs:element name="PrtryEvtTp" type="GenericIdentification20" />

     <xs:element name="UndrlygScty" type="FinancialInstrumentAttributes43" />

     <xs:element name="RegnQtyDtls" type="CorporateActionQuantity5" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="DtDtls" type="CorporateActionDate27" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionGeneralInformation51/RegnEvtId- Identyfikator rejestracji nadawany w KDPW. (element)

Opis Identyfikator rejestracji nadawany w KDPW
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="RegnEvtId" type="Max35Text" />

CorporateActionGeneralInformation51/PrtryEvtTp- Kod operacji/zdarzenia (element)

Opis Kod operacji/zdarzenia
Typ GenericIdentification20
Źródło <xs:element name="PrtryEvtTp" type="GenericIdentification20" />

CorporateActionGeneralInformation51/UndrlygScty- Rejestrowany kod ISIN (element)

Opis Rejestrowany kod ISIN
Typ FinancialInstrumentAttributes43
Źródło <xs:element name="UndrlygScty" type="FinancialInstrumentAttributes43" />

CorporateActionGeneralInformation51/RegnQtyDtls- Liczba papierów wartościowych (element)

Opis Liczba papierów wartościowych
Typ CorporateActionQuantity5
Źródło <xs:element name="RegnQtyDtls" type="CorporateActionQuantity5" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CorporateActionGeneralInformation51/DtDtls- Daty (element)

Opis Daty
Typ CorporateActionDate27
Źródło <xs:element name="DtDtls" type="CorporateActionDate27" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CorporateActionNarrative11- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe
Elementy

składowe
AddtlTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionNarrative11" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionNarrative11/AddtlTxt- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ UpdatedAdditionalInformation2
Źródło <xs:element name="AddtlTxt" type="UpdatedAdditionalInformation2" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CorporateActionNarrative24- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe
Elementy

składowe
Źródło <xs:complexType name="CorporateActionNarrative24" >

   <xs:sequence >

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionNotification3- Powiadomienie o rejestracji (typ złożony)

Opis Powiadomienie o rejestracji
Elementy

składowe
NtfctnTp

PrcgSts

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionNotification3" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="NtfctnTp" type="CorporateActionNotificationType1Code" />

     <xs:element name="PrcgSts" type="CorporateActionProcessingStatus3Choice" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionNotification3/NtfctnTp- Typ powiadomienia (element)

Opis Typ powiadomienia
Typ CorporateActionNotificationType1Code
Źródło <xs:element name="NtfctnTp" type="CorporateActionNotificationType1Code" />

CorporateActionNotification3/PrcgSts- Status (element)

Opis Status
Typ CorporateActionProcessingStatus3Choice
Źródło <xs:element name="PrcgSts" type="CorporateActionProcessingStatus3Choice" />

CorporateActionNotificationType1Code- Typ powiadomienia (typ prosty)

Opis Typ powiadomienia
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe powiadomienie
REPL Zmienione powiadomienie
Źródło <xs:simpleType name="CorporateActionNotificationType1Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="REPL" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CorporateActionProcessingStatus1Choice- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
ForInfOnlyInd

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionProcessingStatus1Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ForInfOnlyInd" type="YesNoIndicator" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionProcessingStatus1Choice/ForInfOnlyInd- Znacznik: tylko dla informacji (element)

Opis Powiadomienie wyłącznie w celach informacyjnych, instrukcje od Uczestników nie są wymagane i nie będą przetwarzane. Wartość wskaźnika ForInfOnlyInd: true
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="ForInfOnlyInd" type="YesNoIndicator" />

CorporateActionProcessingStatus3Choice- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
Cd

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionProcessingStatus3Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Cd" type="CorporateActionProcessingStatus1Choice" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionProcessingStatus3Choice/Cd- Kod (element)

Opis Kod
Typ CorporateActionProcessingStatus1Choice
Źródło <xs:element name="Cd" type="CorporateActionProcessingStatus1Choice" />

CorporateActionQuantity5- Liczba instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Elementy

składowe
RegnQty{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionQuantity5" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnQty" type="FinancialInstrumentQuantity19Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionQuantity5/RegnQty- Liczba rejestrowanych papierów wartościowych (element)

Opis Liczba rejestrowanych papierów wartościowych. Blok wykorzystywany jeśli ostateczna liczba rejestrowanych p.w. jest znana. Jeśli blok RegnQty zostanie wykorzystany, nie można wykorzystać bloku MaxRegnQty.
Typ FinancialInstrumentQuantity19Choice
Źródło <xs:element name="RegnQty" type="FinancialInstrumentQuantity19Choice" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

DecimalNumber- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=17

Liczba znaków=18

Źródło <xs:simpleType name="DecimalNumber" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="17" />

     <xs:totalDigits value="18" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
RegnNtfctn

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationNotification" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/RegnNtfctn- Zawiadomienie o rejestracji (element)

Opis Zawiadomienie o rejestracji
Typ RegistrationNotification
Źródło <xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationNotification" />

DocumentIdentification15- Identyfikator (typ złożony)

Opis Identyfikator
Elementy

składowe
Id

Źródło <xs:complexType name="DocumentIdentification15" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="Max35Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DocumentIdentification15/Id- Identyfikator (element)

Opis Identyfikator
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="Id" type="Max35Text" />

Exact4AlphaNumericText- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[a-zA-Z0-9]{4}

Źródło <xs:simpleType name="Exact4AlphaNumericText" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[a-zA-Z0-9]{4}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

EventConfirmationStatus1Code- Kod statusu (typ prosty)

Opis Kod statusu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
CONF Potwierdzony
UCON Niepotwierdzony
Źródło <xs:simpleType name="EventConfirmationStatus1Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="CONF" />

     <xs:enumeration value="UCON" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

FinancialInstrumentAttributes43- Identyfikacja instrumentu finansowego (typ złożony)

Opis Identyfikacja instrumentu finansowego
Elementy

składowe
FinInstrmId

NmnlVal{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentAttributes43" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14" />

     <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentAttributes43/FinInstrmId- Identyfikator instrumentu finansowego (element)

Opis Identyfikator instrumentu finansowego
Typ SecurityIdentification14
Źródło <xs:element name="FinInstrmId" type="SecurityIdentification14" />

FinancialInstrumentAttributes43/NmnlVal- Waluta i wartość nominalna (element)

Opis Waluta i wartość nominalna
Typ CurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="NmnlVal" type="CurrencyAndAmount" minOccurs="0" />

FinancialInstrumentQuantity19Choice- Liczba instrumentów finansowych (typ złożony)

Opis Liczba instrumentów finansowych
Elementy

składowe
Unit

FaceAmt

Źródło <xs:complexType name="FinancialInstrumentQuantity19Choice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Unit" type="DecimalNumber" />

       <xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FinancialInstrumentQuantity19Choice/Unit- Jednostki (element)

Opis Jednostki
Typ DecimalNumber
Źródło <xs:element name="Unit" type="DecimalNumber" />

FinancialInstrumentQuantity19Choice/FaceAmt- Wartość nominalna (element)

Opis Wartość nominalna
Typ ImpliedCurrencyAndAmount
Źródło <xs:element name="FaceAmt" type="ImpliedCurrencyAndAmount" />

GenericIdentification20- Identyfikacja (typ złożony)

Opis Identyfikacja
Elementy

składowe
Cd

Źródło <xs:complexType name="GenericIdentification20" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Cd" type="Exact4AlphaNumericText" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GenericIdentification20/Cd- Identyfikator (element)

Opis Identyfikator
Typ Exact4AlphaNumericText
Źródło <xs:element name="Cd" type="Exact4AlphaNumericText" />

ImpliedCurrencyAndAmount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=5

Liczba znaków=18

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="ImpliedCurrencyAndAmount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="5" />

     <xs:totalDigits value="18" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{12,12}

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{12,12}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISOTime- Czas (typ prosty)

Opis Czas
Typ Pochodna typu: xs:time
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISOTime" >

   <xs:restriction base="xs:time" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=256

Źródło <xs:simpleType name="Max256Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="256" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max8000Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 8000 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=8000

Źródło <xs:simpleType name="Max8000Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="8000" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

RegistrationNotification- Powiadomienie o zdarzeniu (typ złożony)

Opis Powiadomienie o zdarzeniu
Elementy

składowe
NtfctnGnlInf

PrvsNtfctnId{0,1}

RegnGnlInf

RsltnDtls{0,unbounded}

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RegistrationNotification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="NtfctnGnlInf" type="CorporateActionNotification3" />

     <xs:element name="PrvsNtfctnId" type="DocumentIdentification15" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation51" />

     <xs:element name="RsltnDtls" type="ResolutionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative11" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegistrationNotification/NtfctnGnlInf- Blok informacji ogólnych (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ CorporateActionNotification3
Źródło <xs:element name="NtfctnGnlInf" type="CorporateActionNotification3" />

RegistrationNotification/PrvsNtfctnId- Identyfikator komunikatu wysłanego wcześniej (element)

Opis Identyfikator komunikatu wysłanego wcześniej, przekazywany wyłącznie dla komunikatu w typie REPL.
Typ DocumentIdentification15
Źródło <xs:element name="PrvsNtfctnId" type="DocumentIdentification15" minOccurs="0" />

RegistrationNotification/RegnGnlInf- Blok informacji ogólnych o rejestracji (element)

Opis Blok informacji ogólnych o rejestracji
Typ CorporateActionGeneralInformation51
Źródło <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation51" />

RegistrationNotification/RsltnDtls- Podstawa prawna (element)

Opis Podstawa prawna
Typ ResolutionDetails
Źródło <xs:element name="RsltnDtls" type="ResolutionDetails" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

RegistrationNotification/AddtlInf- Blok informacji dodatkowych (element)

Opis Blok informacji dodatkowych
Typ CorporateActionNarrative11
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="CorporateActionNarrative11" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

ResolutionDetails- Podstawa prawna (typ złożony)

Opis Podstawa prawna
Elementy

składowe
RsltnNb

RsltnDt

Źródło <xs:complexType name="ResolutionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsltnNb" type="Max35Text" />

     <xs:element name="RsltnDt" type="DateAndDateTimeChoice" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ResolutionDetails/RsltnNb- Numer uchwały KDPW (element)

Opis Numer uchwały KDPW
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="RsltnNb" type="Max35Text" />

ResolutionDetails/RsltnDt- Data uchwały KDPW (element)

Opis Data uchwały KDPW
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="RsltnDt" type="DateAndDateTimeChoice" />

SecurityIdentification14- Szczegóły operacji (typ złożony)

Opis Szczegóły operacji
Elementy

składowe
ISIN{1,1}

Desc{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SecurityIdentification14" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

     <xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SecurityIdentification14/ISIN- Kod ISIN instrumentu finansowego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="1" maxOccurs="1" />

SecurityIdentification14/Desc- Opis (element)

Opis Opis
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="Desc" type="Max140Text" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

UpdatedAdditionalInformation2- Informacje dodatkowe (typ złożony)

Opis Informacje dodatkowe
Elementy

składowe
AddtlInf{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="UpdatedAdditionalInformation2" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UpdatedAdditionalInformation2/AddtlInf- Informacje dodatkowe (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max8000Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max8000Text" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

YesNoIndicator- Znacznik Tak/Nie (typ prosty)

Opis Znacznik Tak/Nie
Typ Pochodna typu: xs:boolean
Format
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:boolean" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>