Struktura komunikatu: Zgłoszenie szczegółów subskrypcji / oferty publicznej (seis.spo.001.01)


Zgłoszenie szczegółów subskrypcji / oferty publicznej

Document- Zgłoszenie szczegółów subskrypcji oraz oferty publicznej (element)

Opis Zgłoszenie szczegółów subskrypcji oraz oferty publicznej
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=14

Źródło <xs:simpleType name="Amount" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="14" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Amount16_2- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=16

Źródło <xs:simpleType name="Amount16_2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CorporateActionGeneralInformation- Blok informacji ogólnych (typ złożony)

Opis Blok informacji ogólnych
Elementy

składowe
NotId

NtfctnTp

IssrKDPWMmbId

ISIN

SrsId

Źródło <xs:complexType name="CorporateActionGeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="NotId" type="Max16Text" />

     <xs:element name="NtfctnTp" type="CorporateActionNotificationType1Code" />

     <xs:element name="IssrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

     <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CorporateActionGeneralInformation/NotId- Identyfikator wersji zgłoszenia nadany przez wystawcę (element)

Opis Identyfikator wersji zgłoszenia nadany przez wystawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="NotId" type="Max16Text" />

CorporateActionGeneralInformation/NtfctnTp- Typ powiadomienia (element)

Opis Typ powiadomienia
Typ CorporateActionNotificationType1Code
Źródło <xs:element name="NtfctnTp" type="CorporateActionNotificationType1Code" />

CorporateActionGeneralInformation/IssrKDPWMmbId- Emitent - kod uczestnika KDPW (element)

Opis Kod KDPW emitenta
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="IssrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/ISIN- Kod ISIN (element)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" />

CorporateActionGeneralInformation/SrsId- Numer serii (element)

Opis Numer serii
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="SrsId" type="Max60Text" />

CorporateActionNotificationType1Code- Typ powiadomienia (typ prosty)

Opis Typ powiadomienia
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe powiadomienie
UPDT Zmienione powiadomienie
Źródło <xs:simpleType name="CorporateActionNotificationType1Code" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

     <xs:enumeration value="UPDT" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyAndAmount16_2- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Amount16_2
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount16_2" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Amount16_2" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndLegalBaseChoice- Data lub podstawa prawna (typ złożony)

Opis Data lub podstawa prawna
Elementy

składowe
Dt

LglBs

Źródło <xs:complexType name="DateAndLegalBaseChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndLegalBaseChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndLegalBaseChoice/LglBs- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (element)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu
Typ LegalBase
Źródło <xs:element name="LglBs" type="LegalBase" />

DecimalNumber- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Liczba znaków po przecinku=17

Liczba znaków=18

Źródło <xs:simpleType name="DecimalNumber" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:fractionDigits value="17" />

     <xs:totalDigits value="18" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Document- Dokument (typ złożony)

Opis Dokument
Elementy

składowe
RegnNtfctn{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationRequest" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/RegnNtfctn- Zgłoszenie (element)

Opis Zgłoszenie
Typ RegistrationRequest
Źródło <xs:element name="RegnNtfctn" type="RegistrationRequest" maxOccurs="unbounded" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LegalBase- Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu (typ złożony)

Opis Podstawa prawna wyłączająca obowiązek udostępnienia prospektu
Elementy

składowe
IndLglBs

LglBsDcrptn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="LegalBase" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

LegalBase/IndLglBs- Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129 (element)

Opis Zwolnienie wynikające z w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia prospektowego 2017/1129
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="IndLglBs" type="YesNoIndicator" />

LegalBase/LglBsDcrptn- Inna podstawa prawna (element)

Opis Inna podstawa prawna
Typ Max500Text
Źródło <xs:element name="LglBsDcrptn" type="Max500Text" minOccurs="0" />

Max3Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=3

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max3Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="3" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=4

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max4Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="4" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=10

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max10Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="10" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max14Int- liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 14 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=14

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max14Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="14" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max12Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 12 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="Max12Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=60

Źródło <xs:simpleType name="Max60Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="60" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max256Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 256 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=256

Źródło <xs:simpleType name="Max256Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="256" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max500Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 500 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=500

xs:pattern=.*[a-zA-Z].*

Źródło <xs:simpleType name="Max500Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="500" />

     <xs:pattern value=".*[a-zA-Z].*" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

MICIdentifier- Identyfikator rynku MIC (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku MIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="MICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

PublicOffer- Infromacje dotyczące oferty publicznej (typ złożony)

Opis Infromacje dotyczące oferty publicznej
Elementy

składowe
PblcOffrInd

PblcOffrDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="PublicOffer" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />

     <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PublicOffer/PblcOffrInd- Czy papier był przedmiotem oferty publicznej (element)

Opis Czy papier był przedmiotem oferty publicznej
Typ YesNoIndicator
Źródło <xs:element name="PblcOffrInd" type="YesNoIndicator" />

PublicOffer/PblcOffrDtls- Szczegóły oferty publicznej (element)

Opis Szczegóły oferty publicznej
Typ PublicOfferDetails
Źródło <xs:element name="PblcOffrDtls" type="PublicOfferDetails" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails- Szczegóły oferty publicznej (typ złożony)

Opis Szczegóły oferty publicznej
Elementy

składowe
StrDt

PrspApprvl

OffrdNb{0,1}

RgstrdNb

AssgndNb

Źródło <xs:complexType name="PublicOfferDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

     <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />

     <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PublicOfferDetails/StrDt- Data rozpoczęcia oferty publicznej (element)

Opis Data rozpoczęcia oferty publicznej
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

PublicOfferDetails/PrspApprvl- Zatwierdzenie prospektu (element)

Opis Zatwierdzenie prospektu
Typ DateAndLegalBaseChoice
Źródło <xs:element name="PrspApprvl" type="DateAndLegalBaseChoice" />

PublicOfferDetails/OffrdNb- Liczba osób, do których była kierowana oferta (element)

Opis Liczba osób, do których była kierowana oferta
Typ Max3Int
Źródło <xs:element name="OffrdNb" type="Max3Int" minOccurs="0" />

PublicOfferDetails/RgstrdNb- Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe
Typ Max10Int
Źródło <xs:element name="RgstrdNb" type="Max10Int" />

PublicOfferDetails/AssgndNb- Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe (element)

Opis Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe
Typ Max10Int
Źródło <xs:element name="AssgndNb" type="Max10Int" />

RegistrationRequest- Wniosek o rejestrację (typ złożony)

Opis Wniosek o rejestrację
Elementy

składowe
RegnGnlInf

SubDtls

PblcOffr

Źródło <xs:complexType name="RegistrationRequest" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" />

     <xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" />

     <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegistrationRequest/RegnGnlInf- Blok informacji ogólnych o rejestracji (element)

Opis Blok informacji ogólnych o rejestracji
Typ CorporateActionGeneralInformation
Źródło <xs:element name="RegnGnlInf" type="CorporateActionGeneralInformation" />

RegistrationRequest/SubDtls- Szczegóły subskrypcji (element)

Opis Szczegóły subskrypcji
Typ SubscriptionDetails
Źródło <xs:element name="SubDtls" type="SubscriptionDetails" />

RegistrationRequest/PblcOffr- Informacje dotyczące oferty publicznej (element)

Opis Informacje dotyczące oferty publicznej
Typ PublicOffer
Źródło <xs:element name="PblcOffr" type="PublicOffer" />

SubscriptionDetails- Szczegóły subskrypcji (typ złożony)

Opis Szczegóły subskrypcji
Elementy

składowe
Qty

MaxPric

StrDt

EndDt

AssgnDt

MIC{0,1}

Źródło <xs:complexType name="SubscriptionDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

     <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />

     <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SubscriptionDetails/Qty- Liczba zaoferowanych papierów wartościowych (element)

Opis Liczba zaoferowanych papierów wartościowych
Typ Max14Int
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max14Int" />

SubscriptionDetails/MaxPric- Maksymalna jednostkowa cena emisyjna wraz z walutą (element)

Opis Maksymalna jednostkowa cena emisyjna
Typ CurrencyAndAmount16_2
Źródło <xs:element name="MaxPric" type="CurrencyAndAmount16_2" />

SubscriptionDetails/StrDt- Data rozpoczęcia subskrypcji (element)

Opis Data rozpoczęcia subskrypcji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="StrDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/EndDt- Data zakończenia subskrypcji (element)

Opis Data zakończenia subskrypcji
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EndDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/AssgnDt- Data przydziału papierów wartościowych (element)

Opis Data przydziału papierów wartościowych
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="AssgnDt" type="ISODate" />

SubscriptionDetails/MIC- Docelowy rynek notowań (element)

Opis Docelowy rynek notowań
Typ MICIdentifier
Źródło <xs:element name="MIC" type="MICIdentifier" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>