Struktura komunikatu: Status wniosku o rejestrację (seis.str.001.01)


Status wniosku o rejestrację

Document- Status wniosku o rejestrację (element)

Opis Status wniosku o rejestrację
Typ Document
Źródło <xs:element name="Document" type="Document" />

Document- (typ złożony)

Elementy

składowe
RegnStsAdvc{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="Document" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RegnStsAdvc" type="RegistrationStatusAdvise" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Document/RegnStsAdvc- Status wniosku o rejestrację (element)

Opis Status wniosku o rejestrację
Typ RegistrationStatusAdvise
Źródło <xs:element name="RegnStsAdvc" type="RegistrationStatusAdvise" maxOccurs="unbounded" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
IssncAgtKDPWMmbId

IssrKDPWMmbId

SctyId

ISIN{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="IssncAgtKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="IssrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

     <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/IssncAgtKDPWMmbId- Kod KDPW agenta emisji (element)

Opis Kod KDPW agenta emisji
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="IssncAgtKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

GeneralInformation/IssrKDPWMmbId- Kod KDPW emitenta (element)

Opis Kod KDPW emitenta
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="IssrKDPWMmbId" type="KDPWMemberIdentifier" />

GeneralInformation/SctyId- Tymczasowy identyfikator instrumentu określony przez wystawcę (element)

Opis Tymczasowy identyfikator instrumentu określony przez wystawcę
Typ Max12Text
Źródło <xs:element name="SctyId" type="Max12Text" />

GeneralInformation/ISIN- Kod ISIN instrumentu finansowego (element)

Opis Kod ISIN instrumentu finansowego
Typ ISINIdentifier
Źródło <xs:element name="ISIN" type="ISINIdentifier" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{12,12}

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{12,12}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

LEIIdentifier- Identyfikator LEI (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji LEI
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="LEIIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max12Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 12 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="Max12Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
RsnCd{0,1}

RsnTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

Status- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
StsCd

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Status" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

RegistrationStatusAdvise- Status wniosku o rejestrację (typ złożony)

Opis Status wniosku o rejestrację
Elementy

składowe
GnlInf

Sts

Źródło <xs:complexType name="RegistrationStatusAdvise" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="Sts" type="Status" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RegistrationStatusAdvise/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

RegistrationStatusAdvise/Sts- Status (element)

Opis Status
Typ Status
Źródło <xs:element name="Sts" type="Status" />