Struktura komunikatu: Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej (semt.rqs.001.01)


Komunikat służący uczestnikom KDPW do przesyłania zapytań dotyczących statusów instrukcji rozliczeniowych.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

AccountDetails- Konto rozliczeniowe (typ złożony)

Opis Konto rozliczeniowe
Elementy

składowe
AcctOwnr

AcctId{0,1}

Źródło <xs:complexType name="AccountDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

AccountDetails/AcctOwnr- Uczestnik - właściciel konta (element)

Opis Uczestnik - właściciel konta
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="AcctOwnr" type="KDPWMemberIdentifier" />

AccountDetails/AcctId- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="AcctId" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

BICIdentifier- Identyfikator BIC (typ prosty)

Opis Identyfikator instytucji finansowej BIC
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}

Źródło <xs:simpleType name="BICIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{6,6}[A-Z2-9][A-NP-Z0-9]([A-Z0-9]{3,3}){0,1}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowe zapytanie
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

InstitutionRole- Rola instytucji (typ złożony)

Opis Rola instytucji. Atrybut RefCd może przyjmować następujące wartości: SNDR—wystawca instrukcji; SELL—sprzedający; BUYE—kupujący; SEBU—sprzedający/kupujący; DECM—rozliczający sprzedającego; RECM—rozliczający kupującego; CMBR—rozliczający; PAYA—płatnik; ACCM—akceptujący instrukcję;
Typ Pochodna typu: KDPWMemberIdentifier
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
RefCd Rola instytucji Code4Text
Źródło <xs:complexType name="InstitutionRole" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="KDPWMemberIdentifier" >

      < xs:attribute name="RefCd" type="Code4Text" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
semt.rqs.001.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="semt.rqs.001.01" type="semt.rqs.001.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/semt.rqs.001.01- Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej
Typ semt.rqs.001.01
Źródło <xs:element name="semt.rqs.001.01" type="semt.rqs.001.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWSettlementTransactionType- Kod operacji KDPW (typ prosty)

Opis Kod operacji rozliczeniowej KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWSettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="2" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OperationDetails- (typ złożony)

Elementy

składowe
InstnRole{0,1}

SttlmInstrId{0,1}

SttlmTxTp{0,1}

KDPWSttlmTxTp{0,1}

AcctDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OperationDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="InstnRole" type="InstitutionRole" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmInstrId" type="SettlementInstructionIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:choice >

       <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

       <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

     </xs:choice>

     <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OperationDetails/InstnRole- Kod instytucji (element)

Opis Kod instytucji w roli, dla której ma zostać przekazane zestawienie instrukcji
Typ InstitutionRole
Źródło <xs:element name="InstnRole" type="InstitutionRole" minOccurs="0" />

OperationDetails/SttlmInstrId- Identyfikator instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej
Typ SettlementInstructionIdentifier
Źródło <xs:element name="SttlmInstrId" type="SettlementInstructionIdentifier" minOccurs="0" />

OperationDetails/SttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej
Typ SettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="SttlmTxTp" type="SettlementTransactionType" minOccurs="0" />

OperationDetails/KDPWSttlmTxTp- Typ operacji rozliczeniowej KDPW (element)

Opis Typ operacji rozliczeniowej KDPW
Typ KDPWSettlementTransactionType
Źródło <xs:element name="KDPWSttlmTxTp" type="KDPWSettlementTransactionType" minOccurs="0" />

OperationDetails/AcctDtls- Konto podmiotowe (element)

Opis Identyfikacja konta podmiotowego
Typ AccountDetails
Źródło <xs:element name="AcctDtls" type="AccountDetails" minOccurs="0" />

SettlementInstructionIdentifier- (typ złożony)

Elementy

składowe
AcctSvcrRef

RltdRef

Źródło <xs:complexType name="SettlementInstructionIdentifier" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" />

       <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementInstructionIdentifier/AcctSvcrRef- Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany przez KDPW
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" />

SettlementInstructionIdentifier/RltdRef- Identyfikator instrukcji nadany przez wystawcę (element)

Opis Identyfikator instrukcji nadany przez wystawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

SettlementTransactionType- Typ operacji ISO (typ prosty)

Opis Typ operacji rozliczeniowej wg nazewnictwa ISO
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="SettlementTransactionType" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

semt.rqs.001.01- Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis Zapytanie o status instrukcji rozliczeniowej
Elementy

składowe
GnlInf

OprDtls

Źródło <xs:complexType name="semt.rqs.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

semt.rqs.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

semt.rqs.001.01/OprDtls- Szczegóły zapytania (element)

Opis Szczegóły zapytania
Typ OperationDetails
Źródło <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" />