Struktura komunikatu: Instrukcja techniczna (sese.tec.001.02)


Instrukcja techniczna służy do zlecenia wykonania takich operacji jak: usunięcie instrukcji rozliczeniowej, obsługa akceptacji instrukcji rozliczeniowej, odmowa zestawienia instrukcji oraz przesłanie informacji skojarzonej z instrukcją.

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy komunikat
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

OprCd

CreDtTm{0,1}

KDPWSafAcct{0,1}

Lnk{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/OprCd- Kod operacji (element)

Opis Kod operacji. Dopuszczalne wartości: CANC-Usunięcie instrukcji; ACPT-Akceptacja instrukcji; COMP-Zestawienie instrukcji; SETT-Operacje Hold/Release; FREE-Komunikat informacyjny; PRTL-Rozrachunek w częściach; RTGS-Zmiana systemu rozrachunku
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OprCd" type="Code4Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/KDPWSafAcct- Identyfikator konta podmiotowego (element)

Opis Identyfikator konta podmiotowego, z którym związana jest modyfikowana instrukcja rozliczeniowa.
Typ Max16TextCollapse
Źródło <xs:element name="KDPWSafAcct" type="Max16TextCollapse" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />

InstructionIdentifier- Identyfikator instrukcji rozliczeniowej (typ złożony)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej, której dotyczy instrukcja techniczna.
Elementy

składowe
AcctSvcrRef{0,1}

RltdRef{0,1}

Źródło <xs:complexType name="InstructionIdentifier" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

InstructionIdentifier/AcctSvcrRef- Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez KDPW (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej, której dotyczy instrukcja techniczna, nadany przez KDPW. W instrukcjach technicznych pochodzących od uczestników powinno zostać wypełnione dokładnie jedno z pól: AcctSvcrRef lub RltdRef.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="AcctSvcrRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

InstructionIdentifier/RltdRef- Identyfikator instrukcji rozliczeniowej nadany przez wystawcę (element)

Opis Identyfikator instrukcji rozliczeniowej, której dotyczy instrukcja techniczna, utworzony przez nadawcę. W instrukcjach technicznych pochodzących od uczestników powinno zostać wypełnione dokładnie jedno z pól: AcctSvcrRef lub RltdRef.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

ISINIdentifier- Kod ISIN (typ prosty)

Opis Kod instrumentu finansowego ISIN
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=12

Maks. długość=12

Źródło <xs:simpleType name="ISINIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="12" />

     <xs:maxLength value="12" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
sese.tec.001.02{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="sese.tec.001.02" type="sese.tec.001.02" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/sese.tec.001.02- Instrukcja techniczna (element)

Opis Instrukcja techniczna
Typ sese.tec.001.02
Źródło <xs:element name="sese.tec.001.02" type="sese.tec.001.02" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami. Sekcja ta jest wypełniana przez KDPW w przypadku do przekazywania kopii instrukcji technicznej do zainteresowanych stron. Nie powinna być wypełniana w instrukcjach przekazywanych przez uczestników do KDPW.
Elementy

składowe
LnkdSndr

RltdRef

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="LnkdSndr" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/LnkdSndr- Kod nadawcy instrukcji źródłowej (element)

Opis Kod nadawcy instrukcji źródłowej. Pole jest wypełniane przez KDPW w przypadku przekazywania kopii instrukcji technicznej do zainteresowanych stron.
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="LnkdSndr" type="KDPWMemberIdentifier" />

Linkages/RltdRef- Identyfikator instrukcji źródłowej. (element)

Opis Identyfikator instrukcji źródłowej. Pole jest wypełniana przez KDPW w przypadku przekazywania kopii instrukcji technicznej do zainteresowanych stron.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="Max16Text" />

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16TextCollapse- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16TextCollapse" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OperationDetails- Szczegóły operacji (typ złożony)

Opis Szczegóły operacji
Elementy

składowe
OprTp

OprDt{0,1}

InstrDtls{0,1}

AddtlInf{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OperationDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OprTp" type="Code4Text" />

     <xs:element name="OprDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

     <xs:element name="InstrDtls" type="InstructionIdentifier" minOccurs="0" />

     <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OperationDetails/OprTp- Typ operacji (element)

Opis Typ operacji. Dopuszczalne wartości: NEWO-Nowa operacja; CANC-Wycofanie operacji; DENY-Odmowa wykonania operacji. Dla kodu operacji SETT dopuszczalne są wartości: YPRE-Skierowanie instrukcji do rozrachunku (funkcja Release); NPRE-Wstrzymanie rozrachunku instrukcji (funkcja Hold). Dla kodu operacji PRTL dopuszczalne są wartości: PART-Zezwolenie na rozrachunek w częściach; NPAR-Brak zezwolenia na rozrachunek w częściach. Dla kodu operacji RTGS dopuszczalne są wartości: YRTG - skierowanie wskazanej instrukcji rozrachunku do systemu RTGS; NRTG - skierowanie wskazanej instrukcji rozrachunku do systemu wielosesyjnego.
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="OprTp" type="Code4Text" />

OperationDetails/OprDt- Data operacji (element)

Opis Data, w której instrukcja powinna zostać wykonana
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="OprDt" type="ISODate" minOccurs="0" />

OperationDetails/InstrDtls- Identyfikacja instrukcji rozliczeniowej (element)

Opis Identyfikacja instrukcji rozliczeniowej
Typ InstructionIdentifier
Źródło <xs:element name="InstrDtls" type="InstructionIdentifier" minOccurs="0" />

OperationDetails/AddtlInf- Komentarz (element)

Opis Informacje dodatkowe
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="AddtlInf" type="Max140Text" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
Y Prawda (tak)
N Fałsz (nie)
Źródło <xs:simpleType name="YesNoIndicator" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="Y" />

     <xs:enumeration value="N" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

sese.tec.001.02- Instrukcja techniczna (typ złożony)

Opis Instrukcja techniczna
Elementy

składowe
GnlInf

OprDtls

Źródło <xs:complexType name="sese.tec.001.02" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

sese.tec.001.02/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

sese.tec.001.02/OprDtls- Szczegóły operacji (element)

Opis Szczegóły operacji
Typ OperationDetails
Źródło <xs:element name="OprDtls" type="OperationDetails" />