Struktura komunikatu: Komunikat przyjęcia komunikatu do RT po kontroli formalnej (trar.ack.001.01)


Komunikat potwierdzający przyjęcie komunikatu do RT po kontroli formalnej (komunikat zwrotny I stopnia).

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

FileInformation- Informacje o pliku (typ złożony)

Opis Infomacje o pliku
Elementy

składowe
Nm

Sndr

RcvDtTm

Źródło <xs:complexType name="FileInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Nm" type="Max128Text" />

     <xs:element name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" />

     <xs:element name="RcvDtTm" type="ISODateTime" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FileInformation/Nm- Nazwa pliku/komunikatu (element)

Opis Nazwa pliku/komunikatu
Typ Max128Text
Źródło <xs:element name="Nm" type="Max128Text" />

FileInformation/Sndr- Nadawca pliku (element)

Opis Nadawca pliku/komunikatu
Typ KDPWMemberIdentifier
Źródło <xs:element name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" />

FileInformation/RcvDtTm- Data otrzymania (element)

Opis Data otrzymania
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="RcvDtTm" type="ISODateTime" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

CreDtTm{0,1}

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
trar.ack.001.01{1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="trar.ack.001.01" type="trar.ack.001.01" maxOccurs="unbounded" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/trar.ack.001.01- Komunikat przyjęcia komunikatu do RT po kontroli formalnej (element)

Opis Komunikat przyjęcia komunikatu do RT po kontroli formalnej
Typ trar.ack.001.01
Źródło <xs:element name="trar.ack.001.01" type="trar.ack.001.01" maxOccurs="unbounded" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max128Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 128 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=128

Źródło <xs:simpleType name="Max128Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="128" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

trar.ack.001.01- Komunikat przyjęcia komunikatu do RT po kontroli formalnej (typ złożony)

Opis Komunikat przyjęcia komunikatu do RT po kontroli formalnej
Elementy

składowe
GnlInf

FileInf

Źródło <xs:complexType name="trar.ack.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="FileInf" type="FileInformation" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

trar.ack.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

trar.ack.001.01/FileInf- Informacje o pliku (element)

Opis Informacje o pliku
Typ FileInformation
Źródło <xs:element name="FileInf" type="FileInformation" />