Struktura komunikatu: Repozytorium transakcji - notyfikacja (trar.ntf.001.01)


Repozytorium transakcji - notyfikacja

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis Komunikat systemu KDPW
Typ KDPWDocument
Źródło <xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />

ClearingInformation- Rozliczanie (typ złożony)

Opis Rozliczanie
Elementy

składowe
ClrOblgtn

Clrd{0,1}

ClrDtTm{0,1}

CCP{0,1}

Intrgrp{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ClearingInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ClrOblgtn" type="Max1Text" />

     <xs:element name="Clrd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CCP" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Intrgrp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ClearingInformation/ClrOblgtn- Obowiązek rozliczania (element)

Opis Obowiązek rozliczania
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="ClrOblgtn" type="Max1Text" />

ClearingInformation/Clrd- Rozliczono (element)

Opis Rozliczono
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="Clrd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

ClearingInformation/ClrDtTm- Znacznik czasu rozliczenia (element)

Opis Znacznik czasu rozliczenia
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="ClrDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

ClearingInformation/CCP- CCP (element)

Opis CCP
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="CCP" type="Max20Text" minOccurs="0" />

ClearingInformation/Intrgrp- Transakcja wewnątrzgrupowa (element)

Opis Transakcja wewnątrzgrupowa
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="Intrgrp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis Kwalifikator, kod
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Code4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CollateralInformation- Charakterystyka zabezpieczenia (typ złożony)

Opis Charakterystyka zabezpieczenia
Elementy

składowe
Colltn

PrtfColl{0,1}

PrtfId{0,1}

CollVal{0,1}

CollCcy{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CollateralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Colltn" type="Max2Text" />

     <xs:element name="PrtfColl" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrtfId" type="Max35Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CollVal" type="Max20Dec5" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CollCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CollateralInformation/Colltn- Zabezpieczenie (element)

Opis Zabezpieczenie
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="Colltn" type="Max2Text" />

CollateralInformation/PrtfColl- Zabezpieczenie na poziomie portfela (element)

Opis Zabezpieczenie na poziomie portfela
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="PrtfColl" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CollateralInformation/PrtfId- Kod portfela (element)

Opis Kod portfela
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="PrtfId" type="Max35Text" minOccurs="0" />

CollateralInformation/CollVal- Wartość zabezpieczenia (element)

Opis Wartość zabezpieczenia
Typ Max20Dec5
Źródło <xs:element name="CollVal" type="Max20Dec5" minOccurs="0" />

CollateralInformation/CollCcy- Waluta wartości zabezpieczenia (element)

Opis Waluta wartości zabezpieczenia
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="CollCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

CommodityTrade- Transakcje towarowe (typ złożony)

Opis Transakcje towarowe . Sekcja wypełniania dla kontraktów towarowych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana.
Elementy

składowe
CmmdtyBase{0,1}

CmmdtyDtls{0,1}

DlvryPnt{0,1}

IntrcnnctnPnt{0,1}

LdTp{0,1}

DlvryStartDtTm{0,1}

DlvryEndDtTm{0,1}

CntrctCpcty{0,1}

Qty{0,1}

Pric{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CommodityTrade" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CmmdtyBase" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CmmdtyDtls" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvryPnt" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IntrcnnctnPnt" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="LdTp" type="Max2Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvryStartDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvryEndDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CntrctCpcty" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Qty" type="Max10Dec2" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Pric" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CommodityTrade/CmmdtyBase- Towarowy instrument bazowy (element)

Opis Towarowy instrument bazowy
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="CmmdtyBase" type="Max2Text" minOccurs="0" />

CommodityTrade/CmmdtyDtls- Szczegółowe informacje dotyczące towaru (element)

Opis Szczegółowe informacje dotyczące towaru
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="CmmdtyDtls" type="Max2Text" minOccurs="0" />

CommodityTrade/DlvryPnt- Miejsce lub strefa dostawy (element)

Opis Miejsce lub strefa dostawy. Kod EIC.
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="DlvryPnt" type="Max16Text" minOccurs="0" />

CommodityTrade/IntrcnnctnPnt- Punkt połączenia międzysystemowego (element)

Opis Punkt połączenia międzysystemowego
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="IntrcnnctnPnt" type="Max50Text" minOccurs="0" />

CommodityTrade/LdTp- Rodzaj obciążenia (element)

Opis Rodzaj obciążenia
Typ Max2Text
Źródło <xs:element name="LdTp" type="Max2Text" minOccurs="0" />

CommodityTrade/DlvryStartDtTm- Data i godzina rozpoczęcia dostawy (element)

Opis Data i godzina rozpoczęcia dostawy
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="DlvryStartDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

CommodityTrade/DlvryEndDtTm- Data i godzina zakończenia dostawy (element)

Opis Data i godzina zakończenia dostawy
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="DlvryEndDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

CommodityTrade/CntrctCpcty- Zakontraktowana ilość (element)

Opis Zakontraktowana ilość
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="CntrctCpcty" type="Max50Text" minOccurs="0" />

CommodityTrade/Qty- Ilość jednostek (element)

Opis Ilość jednostek
Typ Max10Dec2
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max10Dec2" minOccurs="0" />

CommodityTrade/Pric- Cena za ilość w okresie dostawy (element)

Opis Cena za ilość w okresie dostawy
Typ Max10Dec2Signed
Źródło <xs:element name="Pric" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" />

ContractType- Typ kontraktu (typ złożony)

Opis Typ kontraktu
Elementy

składowe
Txnm

PrdctId1

PrdctId2{0,1}

Undrlyg{0,1}

TechUndrlyg{0,1}

IssrCtry{0,1}

NtnlCcy1{0,1}

NtnlCcy2{0,1}

DlvrblCcy{0,1}

Źródło <xs:complexType name="ContractType" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Txnm" type="Max1Text" />

     <xs:element name="PrdctId1" type="Max20Text" />

     <xs:element name="PrdctId2" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Undrlyg" type="UnderlyingDefinition" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TechUndrlyg" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IssrCtry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NtnlCcy1" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NtnlCcy2" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvrblCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ContractType/Txnm- Stosowana klasyfikacja (element)

Opis Stosowana klasyfikacja
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="Txnm" type="Max1Text" />

ContractType/PrdctId1- Kod identyfikacyjny produktu nr 1 (element)

Opis Kod identyfikacyjny produktu nr 1
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="PrdctId1" type="Max20Text" />

ContractType/PrdctId2- Kod identyfikacyjny produktu nr 2 (element)

Opis Kod identyfikacyjny produktu nr 2
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="PrdctId2" type="Max20Text" minOccurs="0" />

ContractType/Undrlyg- Instrument bazowy (element)

Opis Instrument bazowy
Typ UnderlyingDefinition
Źródło <xs:element name="Undrlyg" type="UnderlyingDefinition" minOccurs="0" />

ContractType/TechUndrlyg- Techniczny instrument bazowy (element)

Opis Techniczny instrument bazowy
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="TechUndrlyg" type="Max20Text" minOccurs="0" />

ContractType/IssrCtry- Kod kraju emitenta instrumentu bazowego (element)

Opis Kod kraju emitenta instrumentu bazowego
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="IssrCtry" type="CountryCode" minOccurs="0" />

ContractType/NtnlCcy1- Waluta nominalna 1 (element)

Opis Waluta nominalna 1
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="NtnlCcy1" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

ContractType/NtnlCcy2- Waluta nominalna 2 (element)

Opis Waluta nominalna 2
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="NtnlCcy2" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

ContractType/DlvrblCcy- Waluta dostawy (element)

Opis Waluta dostawy
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="DlvrblCcy" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

CountryCode- Kod kraju (typ prosty)

Opis Kod kraju
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{2,2}

Źródło <xs:simpleType name="CountryCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{2,2}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CurrencyAndAmount2- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis Wartość i kod waluty
Typ Pochodna typu: Max20Dec5
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Ccy Kod waluty CurrencyCode
Źródło <xs:complexType name="CurrencyAndAmount2" >

   <xs:simpleContent>

     <xs:extension base="Max20Dec5" >

      < xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />

     </xs:extension>

   </xs:simpleContent>

</xs:complexType>

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis Kod waluty
Typ Pochodna typu: xs:string
Format xs:pattern=[A-Z]{3,3}

Źródło <xs:simpleType name="CurrencyCode" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

CounterpartyAddressAndSectorDetails- Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie
Elementy

składowe
Nm{0,1}

Dmcl

CorpSctr{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CounterpartyAddressAndSectorDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Nm" type="Max100Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Dmcl" type="Domicile" />

     <xs:element name="CorpSctr" type="Max1Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CounterpartyAddressAndSectorDetails/Nm- Nazwa kontrahenta (element)

Opis Nazwa kontrahenta
Typ Max100Text
Źródło <xs:element name="Nm" type="Max100Text" minOccurs="0" />

CounterpartyAddressAndSectorDetails/Dmcl- Siedziba kontrahenta (element)

Opis Siedziba kontrahenta
Typ Domicile
Źródło <xs:element name="Dmcl" type="Domicile" />

CounterpartyAddressAndSectorDetails/CorpSctr- Branża, do której należy kontrahent (element)

Opis Branża, do której należy kontrahent
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="CorpSctr" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CounterpartyDetails- Szczegółowe informacje kontrahenta (typ złożony)

Opis Szczegółowe informacje kontrahenta
Elementy

składowe
BrkrId{0,1}

ClrMmbId{0,1}

ClrAcct{0,1}

BnfcryId{0,1}

TrdgCpcty{0,1}

FinNonFinInd{0,1}

CmmrclActvty{0,1}

ClrTrshld{0,1}

CollPrtfl{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CounterpartyDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="BrkrId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrMmbId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BnfcryId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TrdgCpcty" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FinNonFinInd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CmmrclActvty" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrTrshld" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CollPrtfl" type="Max35Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CounterpartyDetails/BrkrId- Kod identyfikacyjny maklera (element)

Opis Kod identyfikacyjny maklera
Typ InstitutionCode
Źródło <xs:element name="BrkrId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" />

CounterpartyDetails/ClrMmbId- Kod identyfikacyjny członka rozliczającego (element)

Opis Kod identyfikacyjny członka rozliczającego
Typ InstitutionCode
Źródło <xs:element name="ClrMmbId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" />

CounterpartyDetails/ClrAcct- Identyfikator konta rozliczeniowego (element)

Opis Identyfikator konta rozliczeniowego
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="ClrAcct" type="Max35Text" minOccurs="0" />

CounterpartyDetails/BnfcryId- Kod identyfikacyjny beneficjenta (element)

Opis Kod identyfikacyjny beneficjenta
Typ InstitutionCode
Źródło <xs:element name="BnfcryId" type="InstitutionCode" minOccurs="0" />

CounterpartyDetails/TrdgCpcty- Charakter, w jakim zawarto transakcję (element)

Opis Charakter, w jakim zawarto transakcję
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="TrdgCpcty" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CounterpartyDetails/FinNonFinInd- Kontrahent finansowy / niefinansowy (element)

Opis Kontrahent finansowy / niefinansowy
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="FinNonFinInd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CounterpartyDetails/CmmrclActvty- Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami (element)

Opis Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="CmmrclActvty" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CounterpartyDetails/ClrTrshld- Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania (element)

Opis Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="ClrTrshld" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CounterpartyDetails/CollPrtfl- Kod portfela zabezpieczeń (element)

Opis Kod portfela zabezpieczeń. Brak podania portfela zabezpieczeń wskazuje, że transakcja nie jest zabezpieczana na portfel.
Typ Max35Text
Źródło <xs:element name="CollPrtfl" type="Max35Text" minOccurs="0" />

CounterpartyInformation- Podstawowe informacje o stronach transakcji (typ złożony)

Opis Podstawowe informacje o stronach transakcji
Elementy

składowe
TRRprtId

CtrPtyTRId

CtrPtySd

CtrPtyAdrAndSctr{0,1}

CtrPtyDtls{0,1}

OthrCtrPtyTRId

OthrCtrPtyInd{0,1}

NonEEACtrPty{0,1}

Źródło <xs:complexType name="CounterpartyInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TRRprtId" type="TRInstitutionCode" />

     <xs:element name="CtrPtyTRId" type="TRInstitutionCode" />

     <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" />

     <xs:element name="CtrPtyAdrAndSctr" type="CounterpartyAddressAndSectorDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CtrPtyDtls" type="CounterpartyDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OthrCtrPtyTRId" type="TRInstitutionCode2" />

     <xs:element name="OthrCtrPtyInd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NonEEACtrPty" type="Max1Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

CounterpartyInformation/TRRprtId- Identyfikator RT wystawcy komunikatu (element)

Opis Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID.
Typ TRInstitutionCode
Źródło <xs:element name="TRRprtId" type="TRInstitutionCode" />

CounterpartyInformation/CtrPtyTRId- Kod identyfikacyjny kontrahenta RT (element)

Opis Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID.
Typ TRInstitutionCode
Źródło <xs:element name="CtrPtyTRId" type="TRInstitutionCode" />

CounterpartyInformation/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent (element)

Opis Strona, po której znajduje się kontrahent
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" />

CounterpartyInformation/CtrPtyAdrAndSctr- Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie (element)

Opis Szczegółowe informacje adresowo-branżowe o kontrahencie
Typ CounterpartyAddressAndSectorDetails
Źródło <xs:element name="CtrPtyAdrAndSctr" type="CounterpartyAddressAndSectorDetails" minOccurs="0" />

CounterpartyInformation/CtrPtyDtls- Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta (element)

Opis Szczegółowe informacje opisujące kontrahenta
Typ CounterpartyDetails
Źródło <xs:element name="CtrPtyDtls" type="CounterpartyDetails" minOccurs="0" />

CounterpartyInformation/OthrCtrPtyTRId- Kod identyfikacyjny RT drugiego kontrahenta (element)

Opis Wewnętrzny identyfikator RT podmiotu raportującego budowany na Primary ID i Secondary ID.
Typ TRInstitutionCode2
Źródło <xs:element name="OthrCtrPtyTRId" type="TRInstitutionCode2" />

CounterpartyInformation/OthrCtrPtyInd- Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania (element)

Opis Czy druga strona jest osobą fizyczną, która nie jest zobowiązaną do raportowania
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OthrCtrPtyInd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

CounterpartyInformation/NonEEACtrPty- Kontrakt z kontrahentem spoza EOG (element)

Opis Kontrakt z kontrahentem spoza EOG
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="NonEEACtrPty" type="Max1Text" minOccurs="0" />

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis Data i czas
Elementy

składowe
Dt

DtTm

Źródło <xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:choice >

       <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

       <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

     </xs:choice>

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis Data
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="Dt" type="ISODate" />

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis Data i czas
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" />

Domicile- Siedziba kontrahenta (typ złożony)

Opis Siedziba kontrahenta
Elementy

składowe
Ctry

PstCd{0,1}

TwnNm{0,1}

StrtNm{0,1}

BldgId{0,1}

PrmsId{0,1}

DmclDtls{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Domicile" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" />

     <xs:element name="PstCd" type="Max40Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TwnNm" type="Max60Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StrtNm" type="Max150Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="BldgId" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PrmsId" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DmclDtls" type="Max208Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Domicile/Ctry- Kraj rezydencji (element)

Opis Kraj rezydencji
Typ CountryCode
Źródło <xs:element name="Ctry" type="CountryCode" />

Domicile/PstCd- Kod pocztowy (element)

Opis Kod pocztowy
Typ Max40Text
Źródło <xs:element name="PstCd" type="Max40Text" minOccurs="0" />

Domicile/TwnNm- Miasto (element)

Opis Miasto
Typ Max60Text
Źródło <xs:element name="TwnNm" type="Max60Text" minOccurs="0" />

Domicile/StrtNm- Ulica (element)

Opis Ulica
Typ Max150Text
Źródło <xs:element name="StrtNm" type="Max150Text" minOccurs="0" />

Domicile/BldgId- Numer budynku (element)

Opis Numer budynku
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="BldgId" type="Max20Text" minOccurs="0" />

Domicile/PrmsId- Numer lokalu (element)

Opis Numer lokalu
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="PrmsId" type="Max20Text" minOccurs="0" />

Domicile/DmclDtls- Pozostałe dane kontaktowe (element)

Opis Pozostałe dane kontaktowe
Typ Max208Text
Źródło <xs:element name="DmclDtls" type="Max208Text" minOccurs="0" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu
Typ Pochodna typu: xs:string
Format
Kod Opis
NEWM Nowy komunikat
Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:enumeration value="NEWM" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

FXTrade- Transakcje walutowe (typ złożony)

Opis Transakcje walutowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów na walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana.
Elementy

składowe
Ccy2{0,1}

XchgRate1{0,1}

FrwrdXchgRate{0,1}

XchgRateBsis{0,1}

Źródło <xs:complexType name="FXTrade" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Ccy2" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

     <xs:element name="XchgRate1" type="Max10Dec5Signed" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FrwrdXchgRate" type="Max10Dec5Signed" minOccurs="0" />

     <xs:element name="XchgRateBsis" type="Max10Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

FXTrade/Ccy2- Waluta 2 (element)

Opis Waluta 2
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy2" type="CurrencyCode" minOccurs="0" />

FXTrade/XchgRate1- Kurs walutowy 1 (element)

Opis Kurs walutowy 1
Typ Max10Dec5Signed
Źródło <xs:element name="XchgRate1" type="Max10Dec5Signed" minOccurs="0" />

FXTrade/FrwrdXchgRate- Terminowy kurs walutowy (element)

Opis Terminowy kurs walutowy
Typ Max10Dec5Signed
Źródło <xs:element name="FrwrdXchgRate" type="Max10Dec5Signed" minOccurs="0" />

FXTrade/XchgRateBsis- Podstawa kursu walutowego (element)

Opis Podstawa kursu walutowego
Typ Max10Text
Źródło <xs:element name="XchgRateBsis" type="Max10Text" minOccurs="0" />

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Informacje ogólne
Elementy

składowe
SndrMsgRef

FuncOfMsg

CreDtTm

ActnTp

ActnTpDtls{0,1}

RepDtTm{0,1}

EligDt

BckldgInd{0,1}

Lnk

Źródło <xs:complexType name="GeneralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

     <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

     <xs:element name="ActnTp" type="Max1Text" />

     <xs:element name="ActnTpDtls" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RepDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

     <xs:element name="BckldgInd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Lnk" type="Linkages" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu (element)

Opis Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis Funkcja komunikatu
Typ FunctionOfMessage
Źródło <xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis Data utworzenia komunikatu
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />

GeneralInformation/ActnTp- Rodzaj zmiany (element)

Opis Rodzaj zmiany.Dopuszczalne wartości ze standardu ESMA
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="ActnTp" type="Max1Text" />

GeneralInformation/ActnTpDtls- Szczegółowe informacje dotyczące zmiany (element)

Opis Szczegółowe informacje dotyczące zmiany. Pole obowiązkowe jeżeli w polu 4 (Rodzaj zmiany/ Action type) podana wartość = O.
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="ActnTpDtls" type="Max50Text" minOccurs="0" />

GeneralInformation/RepDtTm- Data przyjęcia zgłoszenia przez repozytorium (element)

Opis Data przyjęcia zgłoszenia przez repozytorium
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="RepDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

GeneralInformation/EligDt- Data obowiązywania zgłoszenia (element)

Opis Data obowiązywania zgłoszenia
Typ ISODate
Źródło <xs:element name="EligDt" type="ISODate" />

GeneralInformation/BckldgInd- Znacznik backloading’u (element)

Opis Znacznik backloading’u
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="BckldgInd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Typ Linkages
Źródło <xs:element name="Lnk" type="Linkages" />

InterestRateTrade- Stopy procentowe (typ złożony)

Opis Stopy procentowe. Sekcja wypełniania/raportowana dla kontraktów na stopę procentową walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana.
Elementy

składowe
FxdRateLg1{0,1}

FxdRateLg2{0,1}

FxdRateDayCnt{0,1}

FxdLgPmtFrqcy{0,1}

FltgLgPmtFrqcy{0,1}

FltgRateRstFrqcy{0,1}

FltgRateLg1{0,1}

FltgRateLg2{0,1}

Źródło <xs:complexType name="InterestRateTrade" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="FxdRateLg1" type="Max20Dec5Signed" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FxdRateLg2" type="Max20Dec5Signed" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FxdRateDayCnt" type="Max10Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FxdLgPmtFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FltgLgPmtFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FltgRateRstFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FltgRateLg1" type="Max20Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FltgRateLg2" type="Max20Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

InterestRateTrade/FxdRateLg1- Stała stopa procentowa części („nogi”) 1 (element)

Opis Stała stopa procentowa części („nogi”) 1
Typ Max20Dec5Signed
Źródło <xs:element name="FxdRateLg1" type="Max20Dec5Signed" minOccurs="0" />

InterestRateTrade/FxdRateLg2- Stała stopa procentowa części („nogi”) 2 (element)

Opis Stała stopa procentowa części („nogi”) 2
Typ Max20Dec5Signed
Źródło <xs:element name="FxdRateLg2" type="Max20Dec5Signed" minOccurs="0" />

InterestRateTrade/FxdRateDayCnt- Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej (element)

Opis Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej
Typ Max10Text
Źródło <xs:element name="FxdRateDayCnt" type="Max10Text" minOccurs="0" />

InterestRateTrade/FxdLgPmtFrqcy- Częstotliwość płatności – część („noga”) o stałym oprocentowaniu (element)

Opis Częstotliwość płatności – część („noga”) o stałym oprocentowaniu
Typ Max10Text
Źródło <xs:element name="FxdLgPmtFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" />

InterestRateTrade/FltgLgPmtFrqcy- Częstotliwość płatności – część o zmiennym oprocentowaniu (element)

Opis Częstotliwość płatności – część o zmiennym oprocentowaniu
Typ Max10Text
Źródło <xs:element name="FltgLgPmtFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" />

InterestRateTrade/FltgRateRstFrqcy- Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej (element)

Opis Częstotliwość ustalania na nowo zmiennej stopy procentowej
Typ Max10Text
Źródło <xs:element name="FltgRateRstFrqcy" type="Max10Text" minOccurs="0" />

InterestRateTrade/FltgRateLg1- Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 1 (element)

Opis Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 1
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="FltgRateLg1" type="Max20Text" minOccurs="0" />

InterestRateTrade/FltgRateLg2- Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 2 (element)

Opis Zmienna stopa procentowa części („nogi”) 2
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="FltgRateLg2" type="Max20Text" minOccurs="0" />

InstitutionCode- Identyfikator instytucji (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji
Elementy

składowe
Id

Tp

Źródło <xs:complexType name="InstitutionCode" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="Max50Text" />

     <xs:element name="Tp" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

InstitutionCode/Id- Identyfikator instytucji (element)

Opis Identyfikator instytucji:identyfikator podmiotu prawnego (LEI) (20 A); tymczasowy identyfikator podmiotu (20 A); kod identyfikacyjny jednostki (BIC) (11A); kod klienta (50A).
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="Id" type="Max50Text" />

InstitutionCode/Tp- Rodzaj użytego identyfikatora (element)

Opis Dopuszczalne wartości: - LEIC identyfikator podmiotu prawnego; - PLEI tymczasowy identyfikator podmiotu; - BICC kod identyfikacyjny jednostki (BIC); - OTHR kod klienta (50A).
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="Tp" type="Code4Text" />

ISODate- Data (typ prosty)

Opis Data
Typ Pochodna typu: xs:date
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODate" >

   <xs:restriction base="xs:date" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis Data i czas
Typ Pochodna typu: xs:dateTime
Format
Źródło <xs:simpleType name="ISODateTime" >

   <xs:restriction base="xs:dateTime" >

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis Komunikat systemu KDPW
Atrybuty
Nazwa Opis Typ
Sndr Nadawca KDPWMemberIdentifier
Rcvr Odbiorca KDPWMemberIdentifier
Elementy

składowe
trar.ntf.001.01{1,10000}

Źródło <xs:complexType name="KDPWDocument" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="trar.ntf.001.01" type="trar.ntf.001.01" maxOccurs="10000" />

   </xs:sequence>

  < xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

  < xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" />

</xs:complexType>

KDPWDocument/trar.ntf.001.01- Repozytorium transakcji - notyfikacja (element)

Opis Repozytorium transakcji - notyfikacja
Typ trar.ntf.001.01
Źródło <xs:element name="trar.ntf.001.01" type="trar.ntf.001.01" maxOccurs="10000" />

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="4" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami
Elementy

składowe
RltdRef{0,1}

RltdReqRef{0,1}

TradRefId{0,2}

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RltdRef" type="RelatedReference" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RltdReqRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TradRefId" type="TradeReference" minOccurs="0" maxOccurs="2" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Linkages/RltdRef- Identyfikator przesłanego raportu (element)

Opis Identyfikator przesłanego raportu
Typ RelatedReference
Źródło <xs:element name="RltdRef" type="RelatedReference" minOccurs="0" />

Linkages/RltdReqRef- Identyfikator przesłanego zapytania (element)

Opis Identyfikator przesłanego zapytania
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="RltdReqRef" type="Max16Text" minOccurs="0" />

Linkages/TradRefId- Referencje transakcji (element)

Opis Referencje transakcji
Typ TradeReference
Źródło <xs:element name="TradRefId" type="TradeReference" minOccurs="0" maxOccurs="2" />

Max4Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=4

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max4Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="4" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=10

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max10Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="10" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max11Int- Liczba (typ prosty)

Opis Liczba całkowita o maksymalnej długości 11 znaków
Typ Pochodna typu: xs:integer
Format Liczba znaków=11

Min. wartość=0

Źródło <xs:simpleType name="Max11Int" >

   <xs:restriction base="xs:integer" >

     <xs:totalDigits value="11" />

     <xs:minInclusive value="0" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Dec2- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaki po przecinku (typ prosty)

Opis Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaki po przecinku
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=100000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=10

Źródło <xs:simpleType name="Max10Dec2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="100000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="10" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Dec2Signed- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty)

Opis Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 2 znaków po przecinku
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=-100000000

Max. wartość=100000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=10

Źródło <xs:simpleType name="Max10Dec2Signed" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minExclusive value="-100000000" />

     <xs:maxExclusive value="100000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="10" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Dec5- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaki po przecinku (typ prosty)

Opis Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaki po przecinku
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=100000

Liczba znaków po przecinku=5

Liczba znaków=10

Źródło <xs:simpleType name="Max10Dec5" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="100000" />

     <xs:fractionDigits value="5" />

     <xs:totalDigits value="10" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Dec5Signed- Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty)

Opis Liczba o max. długości 10 znaków, w tym 5 znaków po przecinku
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=-100000

Max. wartość=100000

Liczba znaków po przecinku=5

Liczba znaków=10

Źródło <xs:simpleType name="Max10Dec5Signed" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minExclusive value="-100000" />

     <xs:maxExclusive value="100000" />

     <xs:fractionDigits value="5" />

     <xs:totalDigits value="10" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max20Dec2- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty)

Opis Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=20

Źródło <xs:simpleType name="Max20Dec2" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="20" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max20Dec2Signed- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku (typ prosty)

Opis Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 2 znaków po przecinku
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=-1000000000000000000

Max. wartość=1000000000000000000

Liczba znaków po przecinku=2

Liczba znaków=20

Źródło <xs:simpleType name="Max20Dec2Signed" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minExclusive value="-1000000000000000000" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="2" />

     <xs:totalDigits value="20" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max20Dec5- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty)

Opis Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0

Max. wartość=1000000000000000

Liczba znaków po przecinku=5

Liczba znaków=20

Źródło <xs:simpleType name="Max20Dec5" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minInclusive value="0" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="5" />

     <xs:totalDigits value="20" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max20Dec5Signed- Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku (typ prosty)

Opis Liczba o max. długości 20 znaków, w tym 5 znaków po przecinku
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=-1000000000000000

Max. wartość=1000000000000000

Liczba znaków po przecinku=5

Liczba znaków=20

Źródło <xs:simpleType name="Max20Dec5Signed" >

   <xs:restriction base="xs:decimal" >

     <xs:minExclusive value="-1000000000000000" />

     <xs:maxExclusive value="1000000000000000" />

     <xs:fractionDigits value="5" />

     <xs:totalDigits value="20" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=1

Źródło <xs:simpleType name="Max1Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="1" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="Max2Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="2" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max3Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 3 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=3

Źródło <xs:simpleType name="Max3Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="3" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="Max4Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="4" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max10Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 10 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=10

Źródło <xs:simpleType name="Max10Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="10" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=16

Źródło <xs:simpleType name="Max16Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="16" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max20Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 20 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=20

Źródło <xs:simpleType name="Max20Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="20" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max35Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 35 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=35

Źródło <xs:simpleType name="Max35Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="35" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max40Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 20 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=40

Źródło <xs:simpleType name="Max40Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="40" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max50Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 50 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=50

Źródło <xs:simpleType name="Max50Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="50" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max52Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 52 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=52

Źródło <xs:simpleType name="Max52Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="52" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max60Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 60 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=60

Źródło <xs:simpleType name="Max60Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="60" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max100Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 100 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=100

Źródło <xs:simpleType name="Max100Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="100" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max140Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 140 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=140

Źródło <xs:simpleType name="Max140Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="140" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max150Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 150 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=150

Źródło <xs:simpleType name="Max150Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="150" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

Max208Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 208 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1

Maks. długość=208

Źródło <xs:simpleType name="Max208Text" >

   <xs:restriction base="xs:string" >

     <xs:whiteSpace value="collapse" />

     <xs:minLength value="1" />

     <xs:maxLength value="208" />

   </xs:restriction>

</xs:simpleType>

OptionTrade- Opcje (typ złożony)

Opis Opcje. Sekcja wypełniania dla kontraktów opcyjnych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana.
Elementy

składowe
OptnTp{0,1}

ExrcStyle{0,1}

StrkPric{0,1}

Źródło <xs:complexType name="OptionTrade" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="OptnTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ExrcStyle" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="StrkPric" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

OptionTrade/OptnTp- Rodzaj opcji (element)

Opis Rodzaj opcji
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="OptnTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

OptionTrade/ExrcStyle- Rodzaj opcji (sposób wykonania) (element)

Opis Rodzaj opcji (sposób wykonania)
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="ExrcStyle" type="Max1Text" minOccurs="0" />

OptionTrade/StrkPric- Cena wykonania (górny/dolny pułap) (element)

Opis Cena wykonania (górny/dolny pułap)
Typ Max10Dec2Signed
Źródło <xs:element name="StrkPric" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" />

PriceChoice- Cena wyrażona w walucie lub stawka procentowa. (typ złożony)

Opis Cena wyrażona w walucie lub stawka procentowa.
Elementy

składowe
PricRt

PricNot

Źródło <xs:complexType name="PriceChoice" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PricRt" type="Max20Dec5Signed" />

     <xs:element name="PricNot" type="Max3Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

PriceChoice/PricRt- Cena/stawka (element)

Opis Cena/stawka
Typ Max20Dec5Signed
Źródło <xs:element name="PricRt" type="Max20Dec5Signed" />

PriceChoice/PricNot- Oznaczenie ceny (element)

Opis Oznaczenie ceny. Dopuszczalne wartości: kod waluty zgodny z ISO4217; oznaczenie '100' (dla wartości wyrażonych w %); ‘NA’ (gdy wartość jest niedostępna).
Typ Max3Text
Źródło <xs:element name="PricNot" type="Max3Text" />

Reason- Przyczyna (typ złożony)

Opis Przyczyna
Elementy

składowe
RsnCd{0,1}

RsnTxt{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Reason" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Reason/RsnCd- Kod przyczyny (element)

Opis Kod przyczyny
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="RsnCd" type="Code4Text" minOccurs="0" />

Reason/RsnTxt- Opis przyczyny (element)

Opis Opis przyczyny
Typ Max140Text
Źródło <xs:element name="RsnTxt" type="Max140Text" minOccurs="0" />

RelatedReference- Identyfikator przesłanego raportu (typ złożony)

Opis Identyfikator przesłanego raportu
Elementy

składowe
PrvsSndrMsgRef

CtrPtySd{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RelatedReference" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="PrvsSndrMsgRef" type="Max16Text" />

     <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RelatedReference/PrvsSndrMsgRef- Identyfikator poprzedniego komunikatu (element)

Opis Identyfikator poprzedniego komunikatu
Typ Max16Text
Źródło <xs:element name="PrvsSndrMsgRef" type="Max16Text" />

RelatedReference/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent (element)

Opis Strona, po której znajduje się kontrahent
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" minOccurs="0" />

RiskMitigation- Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka (typ złożony)

Opis Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka
Elementy

składowe
CnfrmtnDtTm{0,1}

CnfrmtnTp{0,1}

Źródło <xs:complexType name="RiskMitigation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="CnfrmtnDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CnfrmtnTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

RiskMitigation/CnfrmtnDtTm- Znacznik czasu potwierdzenia (element)

Opis Znacznik czasu potwierdzenia
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="CnfrmtnDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

RiskMitigation/CnfrmtnTp- Sposób dokonania potwierdzenia (element)

Opis Sposób dokonania potwierdzenia
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="CnfrmtnTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

Status- Status (typ złożony)

Opis Status
Elementy

składowe
StsCd

Rsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="Status" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

     <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

Status/StsCd- Kod statusu (element)

Opis Kod statusu
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="StsCd" type="Code4Text" />

Status/Rsn- Przyczyna (element)

Opis Przyczyna
Typ Reason
Źródło <xs:element name="Rsn" type="Reason" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation- Szczegóły o transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły o transakcji
Elementy

składowe
VenueOfExc{0,1}

Cmprssn{0,1}

Pric{0,1}

NmnlAmt{0,1}

PricMltplr{0,1}

Qty{0,1}

UpPmt{0,1}

DlvryTp{0,1}

ExecDtTm{0,1}

FctvDt{0,1}

MtrtyDt{0,1}

TrmntnDt{0,1}

SttlmtDt{0,1}

MstrAgrmntTp{0,1}

MstrAgrmntVrsn{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradeAdditionalInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="VenueOfExc" type="Max4Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Cmprssn" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Pric" type="PriceChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="NmnlAmt" type="Max20Dec2Signed" minOccurs="0" />

     <xs:element name="PricMltplr" type="Max10Dec2" minOccurs="0" />

     <xs:element name="Qty" type="Max10Int" minOccurs="0" />

     <xs:element name="UpPmt" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" />

     <xs:element name="DlvryTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ExecDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FctvDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TrmntnDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="SttlmtDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MstrAgrmntTp" type="Max50Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="MstrAgrmntVrsn" type="Max4Int" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeAdditionalInformation/VenueOfExc- Miejsce realizacji transakcji (element)

Opis Miejsce realizacji transakcji
Typ Max4Text
Źródło <xs:element name="VenueOfExc" type="Max4Text" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/Cmprssn- Kompresja (element)

Opis Kompresja
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="Cmprssn" type="Max1Text" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/Pric- Cena/stawka (element)

Opis Cena/stawka
Typ PriceChoice
Źródło <xs:element name="Pric" type="PriceChoice" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/NmnlAmt- Kwota nominalna (element)

Opis Kwota nominalna
Typ Max20Dec2Signed
Źródło <xs:element name="NmnlAmt" type="Max20Dec2Signed" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/PricMltplr- Mnożnik ceny (element)

Opis Mnożnik ceny
Typ Max10Dec2
Źródło <xs:element name="PricMltplr" type="Max10Dec2" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/Qty- Ilość (element)

Opis Ilość
Typ Max10Int
Źródło <xs:element name="Qty" type="Max10Int" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/UpPmt- Płatność z góry (element)

Opis Płatność z góry
Typ Max10Dec2Signed
Źródło <xs:element name="UpPmt" type="Max10Dec2Signed" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/DlvryTp- Typ dostawy (element)

Opis Typ dostawy
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="DlvryTp" type="Max1Text" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/ExecDtTm- Znacznik czasu realizacji transakcji (element)

Opis Znacznik czasu realizacji transakcji. Zapis godziny wg UTC
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="ExecDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/FctvDt- Data wejścia w życie (element)

Opis Data wejścia w życie
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="FctvDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/MtrtyDt- Termin zapadalności (element)

Opis Termin zapadalności
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="MtrtyDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/TrmntnDt- Data rozwiązania (element)

Opis Data rozwiązania
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="TrmntnDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/SttlmtDt- Data rozrachunku (element)

Opis Data rozrachunku
Typ DateAndDateTimeChoice
Źródło <xs:element name="SttlmtDt" type="DateAndDateTimeChoice" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/MstrAgrmntTp- Rodzaj umowy ramowej (element)

Opis Rodzaj umowy ramowej
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="MstrAgrmntTp" type="Max50Text" minOccurs="0" />

TradeAdditionalInformation/MstrAgrmntVrsn- Wersja umowy ramowej (element)

Opis Wersja umowy ramowej. Rok w formacie xxxx.
Typ Max4Int
Źródło <xs:element name="MstrAgrmntVrsn" type="Max4Int" minOccurs="0" />

TradeDetails- Szczegóły transakcji (typ złożony)

Opis Szczegóły transakcji
Elementy

składowe
TradId{0,1}

CntrctTp{0,1}

TradAddtlInf{0,1}

RskMtgtn{0,1}

ClrgInf{0,1}

IRTrad{0,1}

FXTrad{0,1}

CmmdtyTrad{0,1}

OptnTrad{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradeDetails" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TradId" type="TradeIdentification" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CntrctTp" type="ContractType" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TradAddtlInf" type="TradeAdditionalInformation" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RskMtgtn" type="RiskMitigation" minOccurs="0" />

     <xs:element name="ClrgInf" type="ClearingInformation" minOccurs="0" />

     <xs:element name="IRTrad" type="InterestRateTrade" minOccurs="0" />

     <xs:element name="FXTrad" type="FXTrade" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CmmdtyTrad" type="CommodityTrade" minOccurs="0" />

     <xs:element name="OptnTrad" type="OptionTrade" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeDetails/TradId- Identyfikacja transakcji (element)

Opis Identyfikacja transakcji
Typ TradeIdentification
Źródło <xs:element name="TradId" type="TradeIdentification" minOccurs="0" />

TradeDetails/CntrctTp- Typ kontraktu (element)

Opis Typ kontraktu
Typ ContractType
Źródło <xs:element name="CntrctTp" type="ContractType" minOccurs="0" />

TradeDetails/TradAddtlInf- Szczegóły o transakcji (element)

Opis Szczegóły o transakcji
Typ TradeAdditionalInformation
Źródło <xs:element name="TradAddtlInf" type="TradeAdditionalInformation" minOccurs="0" />

TradeDetails/RskMtgtn- Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka (element)

Opis Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie ryzyka
Typ RiskMitigation
Źródło <xs:element name="RskMtgtn" type="RiskMitigation" minOccurs="0" />

TradeDetails/ClrgInf- Rozliczanie (element)

Opis Rozliczanie
Typ ClearingInformation
Źródło <xs:element name="ClrgInf" type="ClearingInformation" minOccurs="0" />

TradeDetails/IRTrad- Stopy procentowe (element)

Opis Stopy procentowe. Sekcja wypełniania/raportowana dla kontraktów na stopę procentową walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana.
Typ InterestRateTrade
Źródło <xs:element name="IRTrad" type="InterestRateTrade" minOccurs="0" />

TradeDetails/FXTrad- Transakcje walutowe (element)

Opis Transakcje walutowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów na walutę; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana.
Typ FXTrade
Źródło <xs:element name="FXTrad" type="FXTrade" minOccurs="0" />

TradeDetails/CmmdtyTrad- Transakcje towarowe (element)

Opis Transakcje towarowe. Sekcja wypełniania dla kontraktów towarowych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana.
Typ CommodityTrade
Źródło <xs:element name="CmmdtyTrad" type="CommodityTrade" minOccurs="0" />

TradeDetails/OptnTrad- Opcje (element)

Opis Opcje. Sekcja wypełniania dla kontraktów opcyjnych; jeśli UPI jest raportowane i zawiera wszystkie informacje wskazane poniżej, to ta sekcja nie jest wypełniania /raportowana.
Typ OptionTrade
Źródło <xs:element name="OptnTrad" type="OptionTrade" minOccurs="0" />

TRInstitutionCode- Identyfikator instytucji RT (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji RT
Elementy

składowe
Id

Tp

Źródło <xs:complexType name="TRInstitutionCode" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="Max20Text" />

     <xs:element name="Tp" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TRInstitutionCode/Id- Identyfikator instytucji (element)

Opis Identyfikator instytucji
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="Id" type="Max20Text" />

TRInstitutionCode/Tp- Rodzaj użytego identyfikatora (element)

Opis Rodzaj użytego identyfikatora
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="Tp" type="Code4Text" />

TRInstitutionCode2- Identyfikator instytucji RT (typ złożony)

Opis Identyfikator instytucji RT
Elementy

składowe
Id

Tp

Źródło <xs:complexType name="TRInstitutionCode2" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="Max50Text" />

     <xs:element name="Tp" type="Code4Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TRInstitutionCode2/Id- Identyfikator instytucji (element)

Opis Identyfikator instytucji
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="Id" type="Max50Text" />

TRInstitutionCode2/Tp- Rodzaj użytego identyfikatora (element)

Opis Rodzaj użytego identyfikatora
Typ Code4Text
Źródło <xs:element name="Tp" type="Code4Text" />

TradeIdentification- Identyfikacja transakcji (typ złożony)

Opis Identyfikacja transakcji
Elementy

składowe
Id

PrvsId{0,1}

TradRefNb{0,1}

Źródło <xs:complexType name="TradeIdentification" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="Id" type="Max52Text" />

     <xs:element name="PrvsId" type="Max52Text" minOccurs="0" />

     <xs:element name="TradRefNb" type="Max40Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeIdentification/Id- Kod identyfikacyjny transakcji (element)

Opis Kod identyfikacyjny transakcji
Typ Max52Text
Źródło <xs:element name="Id" type="Max52Text" />

TradeIdentification/PrvsId- Poprzedni kod identyfikacyjny transakcji (element)

Opis Poprzedni kod identyfikacyjny transakcji
Typ Max52Text
Źródło <xs:element name="PrvsId" type="Max52Text" minOccurs="0" />

TradeIdentification/TradRefNb- Numer referencyjny transakcji (element)

Opis Numer referencyjny transakcji. Dla niektórych typów zmian pole to może być polem bezwzględnie wymaganym.
Typ Max40Text
Źródło <xs:element name="TradRefNb" type="Max40Text" minOccurs="0" />

TradeReference- Numer referencyjny transakcji (typ złożony)

Opis Numer referencyjny transakcji
Elementy

składowe
TradId

CtrPtyTRId

OthrCtrPtyTRId

CtrPtySd

Źródło <xs:complexType name="TradeReference" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="TradId" type="Max52Text" />

     <xs:element name="CtrPtyTRId" type="Max20Text" />

     <xs:element name="OthrCtrPtyTRId" type="Max50Text" />

     <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

TradeReference/TradId- Kod identyfikacyjny transakcji (element)

Opis Kod identyfikacyjny transakcji
Typ Max52Text
Źródło <xs:element name="TradId" type="Max52Text" />

TradeReference/CtrPtyTRId- Podstawowy identyfikator RT (element)

Opis Podstawowy identyfikator RT
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="CtrPtyTRId" type="Max20Text" />

TradeReference/OthrCtrPtyTRId- Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta (element)

Opis Podstawowy identyfikator RT drugiego kontrahenta
Typ Max50Text
Źródło <xs:element name="OthrCtrPtyTRId" type="Max50Text" />

TradeReference/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent (element)

Opis Strona, po której znajduje się kontrahent
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" />

UnderlyingDefinition- Instrument bazowy (typ złożony)

Opis Instrument bazowy
Elementy

składowe
UndrlygId

UndrlygTp

Źródło <xs:complexType name="UnderlyingDefinition" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="UndrlygId" type="Max20Text" />

     <xs:element name="UndrlygTp" type="Max1Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

UnderlyingDefinition/UndrlygId- Identyfikator instrumentu bazowego (element)

Opis Identyfikator instrumentu bazowego
Typ Max20Text
Źródło <xs:element name="UndrlygId" type="Max20Text" />

UnderlyingDefinition/UndrlygTp- Typ instrumentu bazowego (element)

Opis Typ instrumentu bazowego
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="UndrlygTp" type="Max1Text" />

ValuationAndCollateralInformation- Informacje o wycenie i zabezpieczeniach (typ złożony)

Opis Informacje o wycenie i zabezpieczeniach
Elementy

składowe
ValtnInf{0,1}

CollInf{0,1}

CtrPtySd

Źródło <xs:complexType name="ValuationAndCollateralInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="ValtnInf" type="ValuationInformation" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CollInf" type="CollateralInformation" minOccurs="0" />

     <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ValuationAndCollateralInformation/ValtnInf- Wycena kontraktu wg wartości rynkowej (element)

Opis Wycena kontraktu wg wartości rynkowej
Typ ValuationInformation
Źródło <xs:element name="ValtnInf" type="ValuationInformation" minOccurs="0" />

ValuationAndCollateralInformation/CollInf- Charakterystyka zabezpieczenia (element)

Opis Charakterystyka zabezpieczenia
Typ CollateralInformation
Źródło <xs:element name="CollInf" type="CollateralInformation" minOccurs="0" />

ValuationAndCollateralInformation/CtrPtySd- Strona, po której znajduje się kontrahent (element)

Opis Strona, po której znajduje się kontrahent
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="CtrPtySd" type="Max1Text" />

ValuationInformation- Wycena kontraktu wg wartości rynkowej (typ złożony)

Opis Wycena kontraktu wg wartości rynkowej
Elementy

składowe
MtMVal

Ccy

ValtnDtTm

ValtnTp

Źródło <xs:complexType name="ValuationInformation" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="MtMVal" type="Max20Dec5Signed" />

     <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

     <xs:element name="ValtnDtTm" type="ISODateTime" />

     <xs:element name="ValtnTp" type="Max1Text" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

ValuationInformation/MtMVal- Wycena kontraktu wg wartości rynkowej (element)

Opis Wycena kontraktu wg wartości rynkowej
Typ Max20Dec5Signed
Źródło <xs:element name="MtMVal" type="Max20Dec5Signed" />

ValuationInformation/Ccy- Waluta wyceny (element)

Opis Waluta wyceny
Typ CurrencyCode
Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

ValuationInformation/ValtnDtTm- Data i godzina wyceny (element)

Opis Data i godzina wyceny
Typ ISODateTime
Źródło <xs:element name="ValtnDtTm" type="ISODateTime" />

ValuationInformation/ValtnTp- Rodzaj wyceny (element)

Opis Rodzaj wyceny
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="ValtnTp" type="Max1Text" />

trar.ntf.001.01- Repozytorium transakcji - notyfikacja (typ złożony)

Opis Repozytorium transakcji - notyfikacja
Elementy

składowe
GnlInf

Sts

CtrPtyInf{0,2}

ValtnAndCollInf{0,2}

TradDtls{0,1}

RcrdSts{0,1}

Źródło <xs:complexType name="trar.ntf.001.01" >

   <xs:sequence >

     <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

     <xs:element name="Sts" type="Status" />

     <xs:element name="CtrPtyInf" type="CounterpartyInformation" minOccurs="0" maxOccurs="2" />

     <xs:element name="ValtnAndCollInf" type="ValuationAndCollateralInformation" minOccurs="0" maxOccurs="2" />

     <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" minOccurs="0" />

     <xs:element name="RcrdSts" type="Max1Text" minOccurs="0" />

   </xs:sequence>

</xs:complexType>

trar.ntf.001.01/GnlInf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych
Typ GeneralInformation
Źródło <xs:element name="GnlInf" type="GeneralInformation" />

trar.ntf.001.01/Sts- Status (element)

Opis Status
Typ Status
Źródło <xs:element name="Sts" type="Status" />

trar.ntf.001.01/CtrPtyInf- Podstawowe informacje o stronach transakcji (element)

Opis Podstawowe informacje o stronach transakcji
Typ CounterpartyInformation
Źródło <xs:element name="CtrPtyInf" type="CounterpartyInformation" minOccurs="0" maxOccurs="2" />

trar.ntf.001.01/ValtnAndCollInf- Informacje o wycenie i zabezpieczeniach (element)

Opis Informacje o wycenie i zabezpieczeniach
Typ ValuationAndCollateralInformation
Źródło <xs:element name="ValtnAndCollInf" type="ValuationAndCollateralInformation" minOccurs="0" maxOccurs="2" />

trar.ntf.001.01/TradDtls- Szczegóły transakcji (element)

Opis Szczegóły transakcji
Typ TradeDetails
Źródło <xs:element name="TradDtls" type="TradeDetails" minOccurs="0" />

trar.ntf.001.01/RcrdSts- Status rekordu (element)

Opis Status rekordu
Typ Max1Text
Źródło <xs:element name="RcrdSts" type="Max1Text" minOccurs="0" />