ARM - komunikacja A2A - KDPW

ARM - komunikacja A2A

22 maja 2023 r. wprowadziliśmy nowe zasady komunikacji z wykorzystaniem interfejsu A2A dla usług: Repozytorium Transakcji EMIR, Repozytorium Transakcji SFTR, ARM (z wyjątkiem komunikacji realizowanej w ramach SWI) oraz usługi nadawania kodów LEI.
 
Do pobierania certyfikatów służy aplikacja Certyfikaty A2A. Aplikacja dostępna jest w Portalu usług pod adresem https://online.kdpw.pl i umożliwia pobieranie certyfikatów do komunikacji produkcyjnej i do testów.
Aplikacja nie jest dostępna w żadnym ze środowisk testowych Portalu usług.
 
Instrukcje, które udostępniane są użytkownikom posiadającym dostęp do aplikacji:
1/ Specyfikacja konfiguracji MQ w komunikacji A2A
2/ Instrukcja pobrania certyfikatu A2A
3/ Opis procesu wdrożenia zmian w komunikacji A2A
4/ Wykorzystanie OpenSSL do uzyskania certyfikatu do komunikacji A2A