ARM - komunikacja A2A - KDPW

ARM - komunikacja A2A

22 maja 2023 r. wprowadziliśmy nowe zasady komunikacji z wykorzystaniem interfejsu A2A dla usług: Repozytorium Transakcji EMIR, Repozytorium Transakcji SFTR, ARM (z wyjątkiem komunikacji realizowanej w ramach SWI) oraz usługi nadawania kodów LEI.
 
Do pobierania certyfikatów służy aplikacja Certyfikaty A2A. Aplikacja dostępna jest w Portalu usług pod adresem https://online.kdpw.pl i umożliwia pobieranie certyfikatów do komunikacji produkcyjnej i do testów.
Aplikacja nie jest dostępna w żadnym ze środowisk testowych Portalu usług.
 
Instrukcje, które udostępniane są użytkownikom posiadającym dostęp do aplikacji:
1/ Specyfikacja konfiguracji MQ w komunikacji A2A
2/ Instrukcja pobrania certyfikatu A2A
3/ Opis procesu wdrożenia zmian w komunikacji A2A
4/ Wykorzystanie OpenSSL do uzyskania certyfikatu do komunikacji A2A
 
Uczestnicy, którzy posiadają ważne certyfikaty wydane na dotychczasowych zasadach, przed upływem terminu ważności tych certyfikatów, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2023 r., powinni dokonać przełączenia systemów na nowe zasady komunikacji.

więcej informacji