Centralny depozyt - opłaty dla emitentów - KDPW

Centralny depozyt - opłaty dla emitentów

Opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych oraz za usługi związane z obsługą zdarzeń korporacyjnych określone zostały w Tabeli Opłat, która jest załącznikiem do Regulaminu KDPW.
* do wysokości netto opłat pobieranych od emitentów, zawartych w punktach Tabeli Opłat: 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.1.3.1., 1.1.4., 1.1.5., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.3., 3.1., 5.5., 5.5.1., 5.6., 5.8., 6.1., 6.2., 6.3., 6.3.1., 6.4., 6.4.1., 6.5.1.1, 6.5.1.2., 6.5.1.3., 6.5.2., 6.5.3., 6.6., 6.7. zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki podstawowej (23%).