Centralny depozyt - opłaty dla uczestników bezpośrednich - KDPW

Centralny depozyt - opłaty dla uczestników bezpośrednich

* do wysokości netto opłat pobieranych od uczestników, zawartych w punktach Tabeli Opłat: 1.1, 1.2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.2.3, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.5, 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.3, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.3, 5.1, 5.1.1, 8.5.1, 8.5.2, 9.3, 9.4.1, 9.4.3, 9.4.5, 9.4.7, 9.7.3, 9.12, 9.13, 9.14, 9.14.1, 9.15 zostanie doliczony podatek od towarów i usług według stawki podstawowej (23%).