ESDI-WEB - KDPW

ESDI-WEB

System ESDI/WEB służy do wymiany komunikatów systemowych i korespondencji pomiędzy KDPW i KDPW_CCP a uczestnikami i kontrahentami.


W procesie logowania poprosimy o potwierdzenie certyfikatu lub, jeśli wydany został więcej niż jeden certyfikat, o wybranie certyfikatu z listy.