Informacje o opłatach - KDPW

Informacje o opłatach

Opłata za obsługę operacji na papierach wartościowych pobierana jest od emitenta zlecającego wykonanie operacji. Faktura jest naliczana zgodnie z punktem 6.4 Tabeli Opłat dla Emitentów (załącznik do Regulaminu KDPW).