Wdrożenie obsługi zgłaszania limitu płatności w postaci komunikatów xml - KDPW

Wdrożenie obsługi zgłaszania limitu płatności w postaci komunikatów xml

Wdrożenie obsługi zgłaszania limitu płatności w procesie rozrachunku w postaci komunikatów xml

Mając na uwadze usprawnienie procesu zgłaszania limitów płatności, zdefiniowanych w § 84 Regulaminu KDPW, wdrożone zostały rozwiązania umożliwiające zgłoszenie takiego limitu z wykorzystaniem dedykowanych komunikatów xml (camt.mrl.001.01 i camt.mrs.001.01). Nowy mechanizm zastąpił poprzednią formę takiego „zastrzeżenia płatności” przekazywanego w formie tradycyjnej.

Testy

Możliwość testowania obsługi limitów obciążeń w procesie rozrachunku zgłaszanych przez banki pełniące funkcję płatników, zdefiniowanych w § 84 Regulaminu KDPW została udostępniona od 3 kwietnia 2023 r.

Wdrożenie

Wdrożenie nastąpiło w terminie 6 - 7 maja 2023 r. w ramach wiosennego okna wdrożeniowego

Regulacje

Z dniem 8 maja 2023 r. weszły w życie zmiany Szczegółowych Zasadach Działania KDPW, przyjęte uchwałą Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 339/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
Zmiany dotyczą obsługi limitów obciążeń, o których mowa w § 84 Regulaminu KDPW, a także przymusowych wykupów akcji spółek niebędących spółkami publicznymi. Zmiany w zakresie limitów obciążeń dotyczą terminu ich zgłaszania, a także wprowadzają wymóg wskazywania takich limitów przez uczestników pełniących funkcję banku płatnika z wykorzystaniem dedykowanego komunikatu systemowego.

 

Korespondencja