Wdrożenie standardów AMI-SeCo w ramach SCoRE - KDPW

Wdrożenie standardów AMI-SeCo w ramach SCoRE

Wdrożenie przez KDPW standardów AMI-SeCo, dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz procesów fakturowania, stanowi element procesu harmonizacji zasad zarządzania zabezpieczeniami na rynku europejskim (Single Collateral Management Rulebook for Europe - SCoRE). Wdrożenie standardów realizowane jest zgodnie z planami adaptacyjnymi przyjętymi przez Ami-SeCo NSG_PL.

W ramach wdrożenia standardów AMI-SeCo, w KDPW rozbudowano oprogramowanie w zakresie wymiany informacji związanych z obsługą typowych zdarzeń korporacyjnych oraz związanych z fakturowaniem za usługi Krajowego Depozytu. Wymiana informacji pomiędzy KDPW a uczestnikami KDPW w zakresie wymienionych procesów jest realizowana za pomocą komunikatów ISO 20022. Rozbudowano również interfejs oferowany przez KDPW na potrzeby obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych oraz innych zdarzeń korporacyjnych.

Termin wdrożenia: 18-19 listopada 2023 r.
 

Regulacje

W dniu 6 listopada 2023 r. uchwałą Zarządu KDPW nr 1042/2023 wprowadzone zostały zmiany do Szczegółowych Zasad Działania KDPW, związane przede wszystkim z jesiennym oknem wdrożeniowym, w tym z dostosowaniem zasad obsługi zobowiązań emitentów do standardów AMI-SeCo.

Zagadnień związanych ze sferą obsługi zobowiązań emitentów dotyczą: nowy § 120c, zmiany § 126 i § 134, nowy § 134a, zmiany § 137, § 139, § 174a, § 174b, § 179, § 182 oraz zmiana w załączniku nr 1 dotycząca opisu statusu aktywów „BLRD”.


W/w zmiany weszły w życie z dniem 20 listopada 2023 r.


Korespondencja:

SCP/ZW/4/2023
dot. wdrożenia zmian w ramach jesiennego okna wdrożeniowego w terminie 18 - 19 listopada 2023 r.

7 listopada 2023 r.
(pdf 260,97 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/17/2023
dot. testów realizacji zdarzenia „EXRI - Opcjonalny zapis na akcje nowej emisji dokonywany w wykonaniu prawa poboru tych akcji”, realizowanego na bazie jednostkowego prawa poboru

3 listopada 2023 r.
(pdf 105,28 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/16/2023
– pismo do uczestników dot. korekt dokumentacji w ramach projektu dostosowania do standardów (załącznikiem jest wersja 1.3 specyfikacji)

26 października 2023 r.
(pdf 133,00 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/16/2023 Materiał dla uczestników KDPW (wersja 1.3)
Specyfikacja wymagań. Wdrożenie standardów AMI-SeCo w zakresie wymiany komunikatów ISO 20022 w ramach obsługi zdarzeń korporacyjnych.
(pdf 600,82 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/16/2023 Materiał dla uczestników KDPW (wersja 1.3 tz)
(pdf 601,71 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/12/2023
– pismo do uczestników dot. testów w zakresie obsługi zdarzeń korporacyjnych w związku z wdrożeniem przez KDPW standardów AMI-SeCo

29 września 2023 r.
(pdf 142,93 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/9/2023
– pismo do uczestników dot. zasad prowadzenia oraz terminu testów w zakresie obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz procesów fakturowania w związku z wdrożeniem przez KDPW standardów AMI-SeCo

20 lipca 2023 r.
(pdf 130,57 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/5/2023
– pismo do uczestników dot. aktualizacji specyfikacji wymagań/materiału dla uczestników (załącznikiem jest wersja 1.2 specyfikacji)

31 marca 2023 r.
(pdf 160,02 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/5/2023 Materiał dla uczestników KDPW (wersja 1.2)
Specyfikacja wymagań. Wdrożenie standardów AMI-SeCo w zakresie wymiany komunikatów ISO 20022 w ramach obsługi zdarzeń korporacyjnych.
(pdf 417,59 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/5/2023 Materiał dla uczestników KDPW (wersja 1.2 tz)
(pdf 716,17 KB)
Pobierz plik
SCP/ZW/8/2022
- informacja dot. zmian w systemach informatycznych KDPW i KDPW_CCP zaplanowanych na 2023 r., pkt 2

4 października 2022 r.
(pdf 368,11 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/13/2022
– pismo do uczestników dot. aktualizacji specyfikacji wymagań/materiału dla uczestników

3 czerwca 2022 r.
(pdf 495,45 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/13/2022 Materiał dla uczestników KDPW (wersja 1.1)
(pdf 739,64 KB)
Pobierz plik
Wdrożenie standardów AMI-SeCo w zakresie wymiany komunikatów ISO 20022 w ramach obsługi zdarzeń korporacyjnych
Specyfikacja wymagań. Materiał dla uczestników KDPW (aktualizacja, wersja 1.1).

3 czerwca 2022 r.
(pdf 739,64 KB)
Pobierz plik
BRB/ZW/7/2022
– pismo do uczestników dot. prac projektowych mających na celu dostosowanie KDPW do standardów AMI-SeCo

8 kwietnia 2022 r.
(pdf 428,66 KB)
Pobierz plik
Wdrożenie standardów AMI-SeCo w zakresie wymiany komunikatów ISO 20022 w ramach obsługi zdarzeń korporacyjnych
Specyfikacja wymagań. Materiał dla uczestników KDPW. (wersja 1.0).

8 kwietnia 2022 r.
(pdf 626,80 KB)
Pobierz plik