Wdrożenie standardów AMI-SeCo w ramach SCoRE - KDPW

Wdrożenie standardów AMI-SeCo w ramach SCoRE

Wdrożenie przez KDPW standardów AMI-SeCo, dotyczących obsługi zdarzeń korporacyjnych oraz procesów fakturowania, stanowi element procesu harmonizacji zasad zarządzania zabezpieczeniami na rynku europejskim (Single Collateral Management Rulebook for Europe - SCoRE). Wdrożenie standardów realizowane jest zgodnie z planami adaptacyjnymi przyjętymi przez Ami-SeCo NSG_PL.

W celu wdrożenia standardów AMI-SeCo, od 2021 r. w KDPW prowadzone są prace projektowe, w wyniku których nastąpi rozbudowa istniejącego oprogramowania w zakresie wymiany informacji związanych z obsługą typowych zdarzeń korporacyjnych oraz związanych z fakturowaniem za usługi Krajowego Depozytu. Zakłada się, że wymiana informacji pomiędzy KDPW a uczestnikami KDPW w zakresie wymienionych procesów będzie realizowana za pomocą komunikatów ISO 20022. Przygotowywana jest także rozbudowa interfejsu oferowanego przez KDPW na potrzeby obsługi wypłaty świadczeń z papierów wartościowych oraz innych zdarzeń korporacyjnych.

Termin wdrożenia: 18-19 listopada 2023 r.


 

Korespondencja: