Portal usług - KDPW

Portal usług

Aplikacje dostępne w Portalu usług:

Ceryfikaty A2A
Aplikacja umożliwia pobieranie certyfikatów do komunikacji produkcyjnej i do testów.
Aplikacja nie jest dostępna w żadnym ze środowisk testowych Portalu usług.

Instrukcje, które udostępniane są użytkownikom posiadającym dostęp do aplikacji:
1/ Specyfikacja konfiguracji MQ w komunikacji A2A
2/ Instrukcja pobrania certyfikatu A2A
3/ Opis procesu wdrożenia zmian w komunikacji A2A
4/ Wykorzystanie OpenSSL do uzyskania certyfikatu do komunikacji A2A

Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych 

 
Identyfikacja akcjonariuszy
Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych 

 
Nadawanie kodów ISIN
Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych 

 
Organy statutowe - głosowania
Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych 

 
Rejestracja emisji
Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych 

 
Zobowiązania Emitentów
Walne zgromadzenia
Planowane przerwy techniczneaplikacja eVoting, środowisko PRD, piątek 9 czerwca 2023 r., g. 7:00-12:00

 
Wypłata świadczeń
Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych 

 
System Rekompensat
Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych 


 

 
Zasady dostępu do aplikacji w Portalu usług
Do korzystania z aplikacji KDPW konieczne jest otwarcie konta dostępowego. Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia konta dostępowego oraz sposobu korzystania z konta dostępowego przez jego posiadacza, znajdują się w instrukcji użytkownika konta.


Wnioskowanie o dostęp do aplikacji

Żeby uzyskać dostęp do aplikacji KDPW osoba posiadająca konto dostępowe musi złożyć w Portalu usług wniosek o dostęp do aplikacji. Po złożeniu wniosku konieczne jest dostarczenie do KDPW oświadczenia uczestnika KDPW, potwierdzającego dane osoby składającej wniosek oraz upoważniającego tę osobę do działania w jego imieniu w aplikacji. Dostarczenie oświadczenia do KDPW nie jest wymagane jeśli dostępu udziela upoważniony przez uczestnika administrator.

WAŻNY KOMUNIKAT

5 listopada 2022 r. wprowadziliśmy zmiany w sposobie logowania do aplikacji dostępnych za pośrednictwem Portalu usług, dodaliśmy MFA.