Portal usług - KDPW

Portal usług

Aplikacje dostępne w Portalu usług:

Identyfikacja akcjonariuszy
Planowane przerwy techniczne:

W najbliższym czasie nie przewidujemy przerw technicznych w działaniu aplikacji.
Nadawanie kodów ISIN
Planowane przerwy techniczne:

W najbliższym czasie nie przewidujemy przerw technicznych w działaniu aplikacji.
Organy statutowe - głosowania
Planowane przerwy techniczne:

W najbliższym czasie nie przewidujemy przerw technicznych w działaniu aplikacji.
Repozytorium transakcji EMIR

Planowane przerwy techniczne:

Uprzejmie informujemy, że w dniach 04/02/2023 r. i 05/02/2023 r. Aplikacja Repozytorium transakcji EMIR będzie niedostępna. 
Rejestracja emisji
Planowane przerwy techniczne:

W najbliższym czasie nie przewidujemy przerw technicznych w działaniu aplikacji.

 
Zobowiązania Emitentów
Planowane przerwy techniczne:

W najbliższym czasie nie przewidujemy przerw technicznych w działaniu aplikacji.


Walne zgromadzenia
Planowane przerwy techniczne:

W najbliższym czasie nie przewidujemy przerw technicznych w działaniu aplikacji.

 
Wypłata świadczeń
Planowane przerwy techniczne:

W najbliższym czasie nie przewidujemy przerw technicznych w działaniu aplikacji.

 
System Rekompensat
Planowane przerwy techniczne:

W najbliższym czasie nie przewidujemy przerw technicznych w działaniu aplikacji.

 

 

Zasady dostępu do aplikacji w Portalu usług:

Logowanie do aplikacji
Do korzystania z aplikacji KDPW konieczne jest otwarcie konta dostępowego. Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia konta dostępowego oraz sposobu korzystania z konta dostępowego przez jego posiadacza, znajdują się w instrukcji użytkownika konta.


Wnioskowanie o dostęp do aplikacji

Żeby uzyskać dostęp do aplikacji KDPW osoba posiadająca konto dostępowe musi złożyć w Portalu usług wniosek o dostęp do aplikacji. Po złożeniu wniosku konieczne jest dostarczenie do KDPW oświadczenia uczestnika KDPW, potwierdzającego dane osoby składającej wniosek oraz upoważniającego tę osobę do działania w jego imieniu w aplikacji. Dostarczenie oświadczenia do KDPW nie jest wymagane jeśli dostępu udziela upoważniony przez uczestnika administrator.

WAŻNY KOMUNIKAT

5 listopada 2022 r. wprowadziliśmy zmiany w sposobie logowania do aplikacji dostępnych za pośrednictwem Portalu usług, dodaliśmy MFA.