Portal usług - KDPW

Portal usług

Aplikacje dostępne w Portalu usług:

ARM zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy
Certyfikaty A2A
Aplikacja umożliwia pobieranie certyfikatów do komunikacji produkcyjnej i do testów.
Aplikacja nie jest dostępna w żadnym ze środowisk testowych Portalu usług.

Instrukcje, które udostępniane są użytkownikom posiadającym dostęp do aplikacji:
1/ Specyfikacja konfiguracji MQ w komunikacji A2A
2/ Instrukcja pobrania certyfikatu A2A
3/ Opis procesu wdrożenia zmian w komunikacji A2A
4/ Wykorzystanie OpenSSL do uzyskania certyfikatu do komunikacji A2A

Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych.

 
Identyfikacja akcjonariuszy
Planowane przerwy technicznew dniu 30 maja 2024 r. w godzinach od 10:00 do 16:00.
 

 

    
 
Nadawanie kodów ISIN
Organy statutowe - głosowania
Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych.

 

 

 

 
Rejestracja emisji
Planowane przerwy techniczne: w dniu 30 maja 2024 r. w godzinach od 8:00 do 12:00.

 

  
Zobowiązania Emitentów
Walne zgromadzenia
Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych.

 

  
Wypłata świadczeń
Planowane przerwy technicznew dniu 30 maja 2024 r. w godzinach od 8:00 do 12:00.

 

  

 
System Rekompensat
Planowane przerwy technicznew tej chwili nie planujemy przerw technicznych.

 

 


  
 
 


 

 
Zasady dostępu do aplikacji w Portalu usług
Do korzystania z aplikacji KDPW konieczne jest otwarcie konta dostępowego. Szczegółowe informacje dotyczące otwarcia konta dostępowego oraz sposobu korzystania z konta dostępowego przez jego posiadacza, znajdują się w instrukcji użytkownika konta.


Wnioskowanie o dostęp do aplikacji

Żeby uzyskać dostęp do aplikacji KDPW osoba posiadająca konto dostępowe musi złożyć w Portalu usług wniosek o dostęp do aplikacji. Po złożeniu wniosku konieczne jest dostarczenie do KDPW oświadczenia uczestnika KDPW, potwierdzającego dane osoby składającej wniosek oraz upoważniającego tę osobę do działania w jego imieniu w aplikacji. Dostarczenie oświadczenia do KDPW nie jest wymagane jeśli dostępu udziela upoważniony przez uczestnika administrator.

WAŻNY KOMUNIKAT

5 listopada 2022 r. wprowadziliśmy zmiany w sposobie logowania do aplikacji dostępnych za pośrednictwem Portalu usług, dodaliśmy MFA.