Warunki formalne - KDPW

Warunki formalne

Warunkiem rozpoczęcia wymiany z Krajowym Depozytem informacji dotyczących systemu rekompensat w formie elektronicznej jest:
  1. posiadanie dostępu do aplikacji System Rekompensat udostępnionej na portalu usług Grupy KDPW S.A. (https://online.kdpw.pl/).
    W uzyskaniu ww. dostępu pomocna będzie Instrukcja użytkownika konta w systemie dostępowym do aplikacji internetowych GK KDPW: otwarcie konta dostępowego oraz obsługa wniosku o dostęp do aplikacji.
     
  2. posiadanie podpisanego Porozumienia (SWI) w sprawie składania oświadczeń i przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej oraz certyfikatów SWI - w przypadku uczestników systemu rekompensat, będących jednocześnie uczestnikami KDPW, którzy zamierzają korzystać z kanału ESDK.